Bli med og sikre suksessfull dekommisjonering! Vi søker fagansvarlig plan og bygg

Bli med og sikre suksessfull dekommisjonering! Vi søker fagansvarlig plan og bygg

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig plan og bygg
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND.
Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE. Du vil jobbe med et sterkt fagmiljø i det vi kan beskrive som en «statlig start-up», med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. NND er en arbeidsplass med «noe nytt daglig». I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut vil du trives her!

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. Avdelingen er plassert under teknisk sektor, som har ansvar for utvikling og utredning av nødvendig infrastruktur for å sikre en trygg avvikling av de norske atomanleggene, samt sikre den endelige deponering av det radioaktive avfallet i Norge. I tillegg til avdeling eiendom og infrastruktur består sektor teknisk av avdelingene prosjekt, dekommisjonering og sikkerhetsstudier. Vi er i dag et team på fem personer, dedikerte til å sikre at alt ligger til rette for suksessfull dekommisjonering av bygg, eiendom og infrastruktur ved NND og IFE NUK.

Det er mye som skal på plass mye både før, under og etter dekommisjoneringen for å kunne løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Vårt oppdrag er, å rydde opp etter forskningen og drift av reaktorene i Halden og på Kjeller på trygg, troverdig og ansvarlig måte. Vi er i dag et team som jobber tett sammen i alle faser.

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til avdelingsleder eiendom og infrastruktur.

Høres dette spennende ut? Se mer om stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver!

Ansvarsområde(r):

Fagansvarlig plan og bygg skal sikre at avdelingen har oppdatert kompetanse innen relevante lovverk og retningslinjer.
Fagansvarlig plan og bygg har ansvar for å sikre rett kvalitet på avdelingens offentlige saksframlegg i forbindelse med bygg og infrastruktur. Vedkommende skal sikre seniorrådgiveres kompetanse gjennom å veilede i og følge opp deres arbeid med plan- og byggeprosesser.

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til avdelingsleder eiendom og infrastruktur.
 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og innebære:

 • Sikre rett kvalitetsmessig nivå på NNDs saksbehandling som tiltakshaver
 • Ivareta fagansvar for konsesjonskrav som gjelder for bygg og infrastruktur
 • Støtte til seniorrådgivere med hensyn i forhold til saksbehandling
 • Tverrfaglig; veiledning til andre avdelinger / miljøer
 • Kompetanseutvikling i avdelingen
 • Identifisere tekniske forskrifter og krav, og sørge for at disse kravene blir ivaretatt.
 • Opprette og vedlikeholde håndbøker, rutiner og systemer ved behov innen for eget ansvarsområde
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innen bygg, industri, maskinteknikk eller lignende. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse innenfor organisering og ledelse
 • Planfaglig og byggeteknisk kompetanse, både fra tiltakshaver og utførende perspektiv
 • Kunnskap om planlegging og kontraktsadministrasjon
 • Gode norske og engelske fremstillingsevner både skriftlig og muntlig

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Erfaring fra offentlig eller kommunal sektor
 • Arbeid med nukleær sikkerhet og strålevern
 • Organisasjonsutvikling
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Bruk av relevante standarder og lovverk

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og få med deg medarbeiderne i løsning av avdelingens oppgaver
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen ansvarsområdet og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Strukturert, systematisk og ansvarsfull
   

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • ordninger for trening
 • moderne kontorlokaler
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 540.000,- til kr 873.650,-.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden.

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen