Bli med på samfunnsoppdraget og bidra til en sikker avvikling av nukleære anlegg! Vi søker avdelingsleder konstruksjon!

Bli med på samfunnsoppdraget og bidra til en sikker avvikling av nukleære anlegg! Vi søker avdelingsleder konstruksjon!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder konstruksjon
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
27.02.2024

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Vi søker avdelingsleder til den nyopprettete avdelingen konstruksjon. Avdeling konstruksjon er ansvarlig for etatens konstruksjon/design av nye anlegg, endring av eksisterende anlegg, samt krav til drift- og vedlikehold.

Avdelingen er plassert under teknisk sektor, som har ansvar for utvikling og utredning av nødvendig infrastruktur for å sikre en trygg avvikling av de norske atomanleggene, samt sikre den endelige deponering av det radioaktive avfallet i Norge. Stillingen rapporterer til sektordirektør og inngår i sektorens ledergruppe.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND.
Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Som avdelingsleder skal du ha overordnet styring og oppfølging av avdelingens prosjekter og prosesser knyttet til konstruksjon og anleggsendringer inkludert tekniske installasjoner. Du vil ha fagansvaret for avdelingens prosesser og oppgaver, samt ivareta ledelse- og personalansvaret for avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og forvalte design- og anleggsendringsprosessen i NNDs ledelsessystem
 • Etablere, lede og forvalte NND sin Designenhet, herunder ivareta rollen som ansvarlig ingeniør for denne funksjonen. NNDs designenhet blir en rådgivende og kravstillende funksjon som er ansvarlig for å utvikle designkriterier, tekniske standarder og sikre at designgrunnlag og teknisk dokumentasjon er oppdatert og i samsvar med alle krav og standarder
 • Lede og bidra til utvikling av detaljerte installasjoner- og konstruksjonsbeskrivelser både for eksisterende og nye bygg og anleggsinstallasjoner
 • Ivareta og sikre at både norske og internasjonale standarder iht. bygg og tekniske installasjoner etterleves
 • Utvikle og forvalte systemer for teknisk dokumentasjon av anleggene (FDVU)
 • Gjennom avdelingenes ressurser innen nukleær kritikalitet bidra til at kritikalitetsberegninger er gyldige og oppdaterte
 • Koordinering mot andre sektorer i NND, spesielt mot Sektor Sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM)
 • Styring av avdelingens ressurser (personell, økonomi, utstyr, avtaler og systemer)
 • Økonomioppfølging i avdelingen og rapportering til ledelsen
 • Tilbudsledelse og kontraktsoppfølging
 • Sikre langtidsplanlegging i avdelingen
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Teknisk utdannelse på høyere nivå innen ingeniørfag, konstruksjon, maskin eller lignende
 • Erfaring med rollen som rådgiver eller prosjekterende innen konstruksjon og teknisk design
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med risikovurderinger

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.


Det er ønskelig med:

 • Minimum 5 års erfaring fra ledelse med personalansvar
 • Kunnskap om prosjektmodeller og oppbygging, økonomistyring og kontraktsadministrasjon
 • Kunnskap og erfaring med sikkerhet og/eller atomsikkerhet


Høyere naturvitenskaplig/teknisk utdanning, relevant yrkeserfaring bygg eventuelt også nukleær kompetanse. Ved manglende påkrevd kompetanse, vil NND sørge for relevant opplæring

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • God evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • God gjennomføringsevne og handlekraft

NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.


Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • Arbeid i et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr. kr 600 000,- til lønnstrinn kr. 938 350,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er i Halden eller Kjeller i Lillestrøm. Fast arbeidsted vil være på en av lokasjonene, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på begge lokasjoner. Også annen reisevirksomhet må påregnes.
 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen