Brenner du for å skape gode sikkerhetsløsninger? IFE ser etter en sikkerhetsarkitekt!

Brenner du for å skape gode sikkerhetsløsninger? IFE ser etter en sikkerhetsarkitekt!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsarkitekt
Arbeidsgiver:
Institutt for Energiteknikk
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vilde Hoff Klungerbo

Rekrutteringsassistent
IFE er inne i en periode med en omfattende satsing på digitalisering av virksomheten, og ser etter en ambisiøs sikkerhetsarkitekt IT for å hjelpe oss på veien. Sikkerhetsarkitekten leder arbeidet med å definere og evaluere selskapets strategi, arkitektur og prosedyrer for digital sikkerhet innenfor IT-løsninger. Samtidig ser vi at det blir stadig mer krevende trusselbilde, og vi må ivareta den digitale sikkerheten for å skape en trygg arbeidsplass og beskytte våre verdier.

En viktig del av rollen er å arbeide tett med hele virksomheten for å forbedre firmaets helhetlige arbeid med digital- og informasjonssikkerhet. Det er derfor viktig at du evner å tenke nyskapende og bidra til å løse fremtidens sikkerhetsutfordringer. Du vil ha en ledende rolle med å posisjonere digital-sikkerhet ovenfor resten av organisasjonen. I rollen som sikkerhetsarkitekt er det viktig at du klarer å sikre gode og trygge løsninger, samt at du ønsker å løse fremtidens utfordringer gjennom teknologi.

Det strategiske og operasjonelle sikkerhetsmiljøet i IFE jobber tett med vårt forskningsmiljø innen digital sikkerhet og digitalisering. IKT-avdelingen har det overordnede ansvaret for IKT-styring av hele virksomheten og består av et bredt fagmiljø. I rollen vil du få en unik mulighet til å arbeide på tvers av fag – og kompetanseområder, samt være en sentral bidragsyter til å skape gode sikkerhetsløsningers for organisasjonen.

Du vil få mulighet til å arbeide med:
 • Utvikling og forvalting av styringsprosesser for IT-sikkerhetsarkitektur som gjør selskapet i stand til å implementere sikkerhetsløsninger og kapasiteter i henhold til forretningsmessige krav, teknologiutviklingen og gjeldende trusselbilde
 • Være premissgiver og definere ende-til-ende prinsipper for IT-sikkerhet mellom kjernetjenester, nettverk, dataflyt, datalagring, skyløsninger og identitetstjenester (IAM/IGA)
 • Deltakelse i IFEs virtuelle sikkerhetsorganisasjon for digital sikkerhet under CISO
 • Bidra til optimalisering og forvaltning av risikobilde innenfor digital sikkerhet inn mot sentrale risikostyrings prosesser i IT-avdelingen og i IFEs organisasjon som helhet
 • Støtte ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner innenfor digital sikkerhet
 • Delta i anskaffelsesprosesser for å ivareta kvalitetssikring av leverandørenes IT-løsninger sett opp mot IFEs sikkerhetsprinsipper

Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå innen IT eller IT-sikkerhet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Interesse for drift, forvaltning og design av sikkerhetsløsninger
 • God kunnskap om kritiske komponenter i en hybrid IT-infrastruktur, systemarkitektur og IT-sikkerhetsarkitektur
 • Erfaring med IT-sikkerhetsarbeid som en del av systemutvikling er ønskelig
 • Kjennskap til ISO27001/2 og NSMs Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring
Det er viktig at du fungerer som en endringsagent for nytenkning og evner å kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske personer. Du evner å være styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert. I denne rollen er det er sentralt at du trives med å være en synlig representant for selskapet og våre verdier, samt IT løsninger både internt og eksternt.

Arbeidssted: Kjeller.

Rollen er organisert i avdeling IKT og rapporterer til CIO.
Sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NS er en forutsetning for å inneha rollen.
Les mer her for å se om du oppfyller kravene for sikkerhetserklæring.

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vilde Hoff Klungerbo

Rekrutteringsassistent