Er du engasjert og selvgående, og ønsker en spennende jobb som Brand Manager?

Er du engasjert og selvgående, og ønsker en spennende jobb som Brand Manager?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Brand Manager
Arbeidsgiver:
Physical Medicine Group AS
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Ramajana Knudsen

Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner
Brand Manager

Brand Manager har det totale resultat og driftsansvaret, med tanke på salg, service og generell drift for klinikkene i sin portefølje.

Brand Manager er en viktig rolle for utvikling og vekst av klinikkene. Stillingen favner bredt fra oppfølging av klinikker og terapeuter, til rekruttering og generell drift. Dette er ikke en uttømmende liste over arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene kan endres underveis. Stillingen svarer til Country Manager.

Direkterapporterende er Clinic Leaders og annet klinikkpersonell eks. resepsjonister.

Budsjett og resultatansvar

Budsjettansvar for inntekt, kostnad og resultat pr Brand og klinikk, herunder;

• Kontinuerlig følge opp klinikkene på måloppnåelse, basert på selskapets definerte KPI’ er på klinikk og terapeutnivå
• Analysere trender og avvik og igangsette tiltak for å sikre måloppnåelse
• Avvik og tiltak rapporteres til Country Manager
• Aktiv bidragsyter for å sikre at selskapet lykkes med etablering av nye klinikker og organisk vekst
• Sammen med CEO, CFO og Country Manager utarbeide budsjett og prognoser for klinikkene
• Følge opp klinikkene på kostnadskontroll knyttet til innkjøp og drift, sikre at dette er i tråd med budsjettet
• Godkjenne innkommende fakturaer i Xledger

Organisasjons og ledelse

• Være en aktiv deltakende part i implementering av nye strategier og rutiner
• Implementere bedriftens personalpolitikk i en effektiv personaladministrasjon som gir grunnlag for et godt og tillitsfullt samarbeide både mellom forskjellige avdelinger og de enkelte medarbeidere/terapeuter
• Ukentlig være tilgjengelig og synlig ute på klinikkene
• Stimulere til samarbeid på tvers av klinikkene, med fokus på hva som er best for ditt brand totalt sett, mer enn den enkelte klinikk

Personal:

• Personalansvar for direkterapporterende, lønnsjustering og utvikling mm.
• Ansvarlig for rekruttering, evt. avvikling av ansatte og terapeuter på klinikkene
• Sikre at alle ansatte til enhver tid har tilstrekkelig med kunnskap, informasjon og utstyr til å utføre sine arbeidsoppgaver, slik at de lykkes med sitt arbeide
• Avvik skal følges opp med møter med den enkelte medarbeider og dokumenteres
• Utvikle og motivere ansatte og terapeuter gjennom planlagte aktiviteter som medarbeidersamtaler, personalmøter og samlinger
• Ansvar for å kvalitetssikre at ferieavvikling er i tråd med klinikkens behov og åpningstider

Terapeuter:

• Sammen med Clinic Leader, utarbeide, igangsette, og følge opp tiltak for den enkelte terapeut for å sikre at terapeuten og selskapet når de definerte KPI’er
• Forhandle honorarsats innenfor rammen 50 – 60%. Forhandlinger utover dette gjøres sammen med Country Manager
• Sammen med Country Manager, være ansvarlig for konflikthåndtering og lønnsjustering for personal og terapeuter på klinikknivå
• Sammen med Clinic Leader ta stilling til bidrag til kurs og utvikling av den enkelte terapeut
• Brand Manager skal orienteres om pasientklager og være behjelpelig med å besvare disse dersom saken ikke løser seg ved kontakt mellom terapeut og pasient/ faglig leder og pasient • Bemanningsplanlegging, sikre at klinikkene til enhver tid har den nødvendige bemanningen for å sikre god pasientbehandling og at vi holder åpningstidene

Drift:

• Skal overvåke, lede og koordinere den løpende drift og herunder påse at de samlede ressurser blir anvendt på en effektiv og rasjonell måte
• Sikre at klinikkene til enhver tid driftes etter PMG sin gjeldende standard, revidere standarder og rutiner ved behov
• Vedlikeholde intern informasjon (eks åpningstider, prisliste, ansatte lister og terapeut lister) og utarbeide ny informasjon ved behov
• Overordnet ansvar for innkjøp av kontorrekvisita og forbruksmateriell
• Bistå klinikkene dersom det er behov for det med bestilling av service og vedlikeholdstjenester
• Oppfølging av renholdstjenestene for klinikkene på overordnet nivå
• Overordnet ansvar for varesalg og varebeholdning på klinikkene

Økonomi og IT systemer

• Kontrollere timelister for de ansatte månedlig. Listene sendes til County Manager den 20.i hver måned
• Bestille service på maskiner og utstyr
• Ta ansvar dersom det oppstår IT problemer

Annet

• Øvrige oppgaver i samarbeid med County Manager


Dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig på rollen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner/rådgiver Johannes Westersø tlf. 95 17 91 69 eller rådgiver Ramajana Knudsen tlf. 94 88 87 52. Vi setter gjerne opp en prat på video, eller tar en kaffeprat med deg.

Søknader behandles fortløpende.

 

Om arbeidsgiveren

Physical Medicine Group ble etablert for å være ledende i Europa innen fysikalsk behandling med et høyt fokus på kvalitetspleie til pasientene.

PMG har siden oppstarten i 2020 vokst fra 29 til 100+ klinikker i Norge og Sverige. Gruppen har i dag mer enn 500 terapeuter og utfører mer enn 700 000 behandlinger årlig. Klinikk for Alle AS, Naprapatlandslaget AS, og Eureka Kiropraktikk Norge AS tilhører gruppen i Norge.

PMG har nøye håndplukket sterke merkevarer som er i forkant av sitt felt, med en dedikert ledergruppe og ansatte med eksepsjonell kompetanse og drivkraft.

For pasienter som søker behandling for sine muskel- og leddrelaterte problemer, vil PMG-klinikker være det naturlige valget, med en høy kvalitet i pasientreisen fra A-Å.

For eksisterende konkurrenter til våre merker, er Physical Medicine Group utmerket som alternativet for M&A når eierne søker å profesjonalisere produktet sitt ytterligere.

PMG vil være det naturlige valget for å utvikle klinikker og manuell medisin til neste nivå.

Våre konsulenter

Ramajana Knudsen
Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner