Er du Sporveiens nye Senior HR Partner?

Er du Sporveiens nye Senior HR Partner?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR Partner
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
03.06.2024

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner
Er du Sporveiens nye Senior HR Partner?
Vi søker nå en Senior HR Partner til enhet for Infrastruktur og prosjekter. Som HR-partner for infrastrukturenheten i Sporveien inngår du i enhetens ledergruppe. Du vil ha ansvar for operativ HR, og skal rådgi ledere i ulike problemstillinger, herunder organisasjonsendringer, og i oppfølging av lov- og avtaleverk. Du vil være en premissgiver for å sikre et godt strategisk HR-arbeid, både innad i infrastrukturenheten, og i samarbeid med dyktige HR-fagpersoner på tvers av Sporveien.

Infrastrukturenheten har i overkant av 400 ansatte fordelt på tre ulike lokasjoner i Oslo. Arbeidssted er våre lokaler på Tøyen. Det må også påregnes arbeid på Etterstad og Holtet ved behov.

Som Senior HR Partner vil du blant annet ha ansvar for å:
 • Følge opp medarbeiderundersøkelser med tilhørende utviklingstiltak og medarbeidersamtaler
 • Rådgivning i tariffrelaterte problemstillinger som arbeidstids- og turnus/skiftordninger, samt bistand i utarbeidelsen av disse
 • Planlegge og gjennomføre organisasjonsendringsprosesser sammen med ledere
 • Bidra aktivt til kulturbygging og forankring av verdier
 • Yte bistand til ledere i personalsaker, sykefraværsoppfølging og andre problemstillinger
 • Delta i dialog og forhandlinger med fagforeningene i konkrete saker
 • Ivareta avtaler og aktuelle prosesser for innleide konsulenter
 • Planlegge og gjennomføre tiltak for lederutvikling og ønsket bedriftskultur
 • Bidra i etableringen av HR-relaterte mål og måltall, samt bistå i oppfølging og oppnåelse av disse 

Vi mener du vil trenge følgende kvalifikasjoner i denne stillingen:
 • Høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne innen HR, organisasjonspsykologi og/eller ledelse
 • Bred erfaring fra HR-feltet
 • Erfaring fra samhandling med fagforeninger i større sammensatt virksomhet
 • Relevant erfaring fra å støtte ledergrupper/ledere
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg kan det være en fordel om du har:
 • Erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Erfaring fra arbeid med HR-systemer og HR-prosesser
 • Erfaring fra produksjonsvirksomhet med skiftarbeid og arbeid med utarbeidelse av turnusplaner
 • Ledererfaring
 
Vi ser etter deg som:
 • Kan identifisere deg med våre verdier; pålitelig, engasjert og samhandlende
 • Er selvstendig, løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Er initiativrik og utviklingsorientert, og evner å få med deg andre
 • Ser hva som må prioriteres og har god gjennomføringsevne
 • Samhandler godt med andre, har gode kommunikasjonsevner og skaper gode relasjoner  

Er du lysten på jobben, men fremdeles i tvil om Sporveien er din rette fremtidige arbeidsgiver? Da ber vi deg tenke på følgende:
 • Sporveien er en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn. Derfor jobber vi for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Sånn får vi flest mulig til å la bilen stå, og heller reise med oss.
 • Sporveien verdsetter et godt arbeidsmiljø, og legger stor vekt på trivsel, mangfold og humør. Derfor har vi engasjerte og dyktige ansatte som bryr seg om hverandre.
 • Vi har gode muligheter for videreutvikling, kompetanseheving og er så store at det også er et internt jobbmarked hos oss.
 • Vi vil kunne tilby deg en konkurransedyktig lønn, og ikke minst ryddige og gode arbeidsvilkår.
 • Vi har treningsrom på jobb, og et aktivt foreningsliv blant de ansatte med bl.a. bedriftsidrettslag, korps, og turgruppe 
 • Alle våre ansatte og deres nærmeste familie kan få fribillett inntil sone 2 på Ruters rutenett i Oslo og Akershus.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende med konsulent i Capus, Kristine Sandstå, på tlf 977 29 641.

Søknadsfrist 3. juni 2024.
 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og omegn i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Sporveien er en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Samfunnsoppdraget er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Søk på stillingen