Fagsjef (leder) hjemmetjenester

Fagsjef (leder) hjemmetjenester

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagsjef
Arbeidsgiver:
SKIEN KOMMUNE
Sted:
SKIEN
Søknadsfrist:
14.04.2024

Kontakt konsulent

Vil du være med å rigge Skien kommunes fremtidige helsetjenester på en god og bærekraftig måte?  Da kan leder for kommunens samlede hjemmetjenester være noe for deg.

De kommunale helsetjenestene er i endring på grunn av knapphet innenfor kompetanse og tilgjengelig personell. Det blir nødvendig å dreie tjenestene mot mer egenmestring og forebyggende tiltak på den ene siden,  og mer avanserte helsetjenester på den andre.
Kommunalområdet Helse og velferd har et pågående prosjekt, i samarbeid med Agenda Kaupang, som forbereder oss for nødvendige endringer i tjeneste og tilbud. Dette vil også gi organisatoriske endringer.

Nå ser vi etter deg som ønsker å videreutvikle hjemmetjenesten. Sammen med kommunalsjefens ledergruppe og egen ledergruppe vil du få ansvar for at innbyggere får riktig tjeneste til riktig tid, til tross for færre hender i helsesektoren.

Du vil lede eget fagområde, men også bidra strategisk inn i kommunalsjefens ledergruppe. Du har evnen til å drive organisasjonsutvikling i praksis, der nytenkning, samarbeid og stabilitet er likestilte aspekter. Du har en inkluderende lederstil, er målrettet, beslutningsdyktig og utstyrt med evnen til å gjennomføre både korte og lange utviklingsprosesser. Du ser det som en styrke å be om støtte, råd og innspill fra både kolleger, støtteapparat, tillitsvalgte og medarbeidere.
 

Om tjenesten og organisering
Hjemmetjenesten i Skien har et budsjett på 246 mill, med 276 årsverk fordelt på 400 ansatte. I dag har hjemmetjenestene enhetsledere knyttet til ulike funksjoner som hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagavdeling og spesialiserte fagteam. Hjemmesykepleien består av åtte enheter som hver seg har mellom 100-200 pasienter med vedtak om hjemmesykepleie. I tillegg har vi fire spesialiserte team: Kreftteam, Demensteam, Forsterket hjemmetjeneste og Nattjeneste.

Praktisk bistand og dagavdelingene for eldre er også organisert under fagområdet, sammen med et mindre bokollektiv. Disse tjeneste skal sammen bidra til at pasientene opplever mestring og kan leve aktive og meningsfylte liv i eget hjem lengst mulig.
 

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og lede i samsvar med lovkrav, oppgaver og mål.
 • Bidra til en forsvarlig, smart og effektiv drift på tvers av avdelinger
 • Disponering av ressurser, herunder god økonomiforståelse, personal og økonomiansvar
 • Videreutvikle tjenesten til å møte fremtidens krav og forventninger
 • Skape en attraktiv arbeidsplass for ledere og medarbeidere
 • Lede enhetsledere ved blant annet å utarbeide tydelige rolleavklaringer, prosedyrer og oppdragsbeskrivelser
 • Utarbeide langsiktige planer for å ivareta sentrale målsettinger i fagområdet
 • Samarbeide med andre fagområder om å nå sentrale målsettinger i kommunalområdet
 • Bidra til kontinuerlig evaluering og forbedring av eksisterende og nye pasientforløp

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelor nivå, innen helsefag
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Det er ønskelig med videreutdanning i ledelse og erfaring fra turnusarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra endrings - og omstillingsledelse 
 • God digital kompetanse

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tydelig og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Inkluderende lederstil og gode relasjonelle egenskaper
 • Løsningsorientert med god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Du jobber analytisk, strukturert og systematisk for å oppnå forbedring og utvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 •  Du er åpen, ærlig og tillitsvekkende personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer innenfor fag og ledelse
 • Deltager i kommunalsjefens ledergruppe
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
   

Er dette en stilling å flytte til ?

Bor du ikke i Skien/Grenlandsområdet og tenker dette er interessant for deg så kan du sjekke ut aktuell informasjon om byen/området via følgende linker:

Skien kommune - Facebook

Visit Telemark

Om arbeidsgiveren

Skien er hovedstaden i Telemark og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere.

Skien kommune er Telemarks største arbeidsgivere og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.300 ansatte daglig for å gi kommunens 55.000 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve.

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning.

Vi tror at mangfold beriker våre arbeidsplasser og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturellbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Vår visjon er «Skien – den gode møteplass!»

Våre konsulenter

Søk på stillingen