Form fremtiden med oss! Statnett søker konsernadvokat/advokatfullmektig innen IT, entreprise og forretningsjus

Form fremtiden med oss! Statnett søker konsernadvokat/advokatfullmektig innen IT, entreprise og forretningsjus

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
konsernadvokat/advokatfullmektig
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
07.05.2024

Kontakt konsulent

Rikke Dehn Arvesen

Seniorrådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse

Statnett skal utvikle det norske kraftsystemet i årene som kommer og står overfor store investeringer og en betydelig portefølje av oppgaver og prosjekter. Statnetts virksomhet skjer gjennomgående innenfor en regulert elektrisitetssektor og inngår i et nordisk og europeisk sammenkoblet system. Som en del av det grønne skiftet skal det gjøres store investeringer i nettanlegg over hele landet, i nye digitale løsninger og det skal utvikles nye markedsløsninger tilpasset tiden vi lever i. Statnett er også tildelt sentrale oppgaver i utviklingen av norsk havvindproduksjon. Videre er arbeid med både teknologi- og leverandørutvikling viktig fremover for å nå målene i vår strategi.

Statnett har foretatt betydelige investeringer i undersjøiske kabler for kraftutveksling til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia, regulert av omfattende avtaleverk. Som ledd i vår virksomhet som TSO (Transmission System Operator) er Statnett involvert i mange former for samarbeid med norske, nordiske og europeiske parter, typisk som TSOer i andre land.

Juridisk avdeling i Statnett har høy anseelse i virksomheten og bistår alle deler av konsernet. Avdelingen består av 10 advokater med spisskompetanse innenfor ulike rettsområder. Med økningen og utvidelsene i oppgavene for Statnett fremover har vi behov for å styrke avdelingen. Vi søker inntil tre advokater/advokatfullmektiger innen IT-, entrepriserett og/eller med bred forretningsjuridisk kompetanse. 

Arbeidsoppgaver:

Som advokat/advokatfullmektig i Statnett inngår du i en sterk faglig avdeling og får jobbe med komplekse problemstillinger knyttet til det grønne skiftet og fremtidens energiløsninger. Du vil bistå ledelsen, de ulike forretningsområdene og enkeltprosjekter med rettslige vurderinger og strategiske beslutninger. Som del av juridisk avdeling vil du også være sparringspartner for kollegaer i juridiske spørsmål, og få samarbeide med ledende advokatselskaper for å sikre best mulig juridisk rådgivning til Statnett.

Innenfor entrepriserett er det mye løpende bistand til kontraktsutforming og i dialogen med leverandørene i de store utbyggingsprosjektene, samt bistand i tvister. Innenfor IT-rett vil arbeidsoppgavene være knyttet til inngåelse av kontrakter og oppfølging av store investeringer for automatisert drift av kraftsystemet, i tillegg til å være en rådgiver i Statnetts arbeid med teknologiutvikling. Statnett er avhengig av solid finansiering for å gjennomføre investeringsporteføljen, og juridisk avdeling bistår finansavdelingen med dette. Det er videre behov for bistand til utforming og forhandlinger av kontrakter som inngås mellom europeiske TSOer eller som regulerer ulike former for samarbeid, enten strukturert som som et eget selskap eller som et rent kontraktsbasert samarbeid. Grunnleggende forståelse av selskapsrett og selskapsstyring vil være en fordel i dette arbeidet. 

Kvalifikasjoner:
Nødvendig for alle stillingene:

 • Juridisk embetseksamen 
 • Relevant erfaring innen IT-, entreprise og/eller generell forretningsjuss avhengig av rollen du søker 
 • Faglig sterk og godt juridisk skjønn
 • Høy faglig integritet og høy etisk standard
 • Utmerkede språkkunnskaper (både norsk og engelsk)

Ønskelig:

 • Erfaring og innsikt fra store transaksjoner/prosjekter med internasjonalt tilsnitt og flere aktører
 • Selskapsrettslig kompetanse og erfaring
 • Kunnskap om internasjonal lånefinansiering og banklån, og obligasjoner er en fordel
Personlige egenskaper:
 • Trives med å jobbe tett med andre fagdisipliner
 • Serviceinnstilt og med evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte
 • Kan jobbe selvstendig og takle perioder med stort arbeidspress
 • Lærevillig og interessert i å bidra til å utvikle juridisk avdeling som team
Vi tilbyr:
 • Frihet og ansvar i rollen
 • Et faglig sterkt, sosialt og hyggelig arbeidsmiljø
 • En spennende arbeidsplass hvor du får arbeide i grensesnittet mellom juridiske, tekniske og kommersielle forhold
 • En arbeidsplass hvor personlig og faglig utvikling og trivsel er høyt prioritert
 • God balanse mellom jobb og fritid
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Dersom du ikke har advokatbevilling, vil du bli autorisert som advokatfullmektig


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 7.mai 2024

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Rikke Dehn Arvesen

Seniorrådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen