Kommunedirektør Nord-Odal kommune

Kommunedirektør Nord-Odal kommune
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kommunedirektør
Arbeidsgiver:
NORD-ODAL KOMMUNE
Sted:
SAGSTUA
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Ragnhild Haagenrud Moen

Ordfører i Nord-Odal

Vi søker en trygg og strategisk leder til rollen som ny kommunedirektør for Nord-Odal kommune

Kommunen har de senere årene investert og satset på å utvikle Nord-Odal til en attraktiv kommune, og trenger en kommunedirektør som evner å utnytte mulighetene som er skapt. 

For å lykkes i rollen må en like å lykkes sammen med andre, og aktivt bidra til gode samarbeidsklima, samskaping og samhandling. Kommunen er en del av Kongsvingerregionen og har et utstrakt samarbeid med omkringliggende kommuner, samt med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Det er tradisjon i kommunen for godt samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen, og for helhetlig og tverrfaglig samarbeid internt i kommuneorganisasjonen. Det er derfor viktig at rollen utøves på en synlig og tydelig, men involverende måte, med bred samhandling både i og utenfor egen organisasjon. Det krever gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og høy grad av åpenhet og integritet.  

 

Arbeidsoppgaver

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder med ansvar for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen, og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, at vedtak blir iverksatt og ellers sørge for at det politiske nivået i kommunen får nødvendig informasjon. Det forutsetter et nært samarbeid med ordfører, samt aktiv deltakelse fra og god samordning av kommunens etater. Kommunedirektøren må ivareta sitt ansvar i samarbeid med kommunedirektørens ledergruppe, med de tillitsvalgte og hovedverneombudet.  

Sentrale oppgaver er blant annet:  

 • Lede og utvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig og strategisk styring  
 • Sikre godt samarbeidsklima og gode prosesser med de folkevalgte  
 • Sikre økonomistyring og en effektiv drift med tjenestetilbud tilpasset den økonomiske situasjonen, samt sikre mål- og resultatstyring  
 • Engasjere medarbeiderne og føre god dialog med deres organisasjoner  
 • Tilrettelegge for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, samarbeidspartner og øvrige myndigheter  
 • Utvikle handlingsrom og utnytte kommunens potensial og fortrinn i utvikling av samfunn- og næringsliv  
 • Bidra til økt folketall og at Nord-Odal blir en attraktiv kommune å bosette seg i  
 • Sørge for at kommuneorganisasjonen er  en attraktiv arbeidsplass  

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning  
 • Erfaring fra å lede relevant virksomhet i god og effektiv drift, med presise tjenesteleveranser  
 • God forståelse i  forholdet mellom politiske prosesser og forvaltningen
 • Erfaring fra partssamarbeid 
 • Meget gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i offentlig virksomhet 

 

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk, trygg og synlig i lederrollen 
 • Du er samlende i ditt lederskap og er en god relasjonsbygger 
 • Du evner å sette retning og motivere de ansatte 
 • Du er strukturert og etterrettelig 
 • Du har evne til å lede gjennom endring og utvikling 

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale  
 • Meget god pensjonsordning i KLP  
 • Bedriftshelsetjeneste  
 • Ved tilflytting til Nord-Odal er kommunen behjelpelig med bolig 


I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.  

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn og etnisitet oppfordres til å søke.  

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Capus, Peder Lund på telefon 977 35 088, Erling Lampe på telefon 991 60 110, eller ordfører i Nord-Odal Ragnhild Haagenrud Moen på telefon 905 70 873.  

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 12.juni 2023.  

Om arbeidsgiveren

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Oslo ligger bare 1 time unna, med gode kollektivforbindelser. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Det nye prisbelønnede bygget Samling med blant annet kommunens bibliotek, Milepelen kulturhus og Prestgarden kulturfellesskap med tilhold på Sand prestgård, bidrar til et særs aktivt kulturliv med festivaler, teater, kino, pubkvelder og konserter. Dugnadsaktiviteten er høy og gir gode muligheter til å få nye venner.

Nord-Odal har et godt næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen et variert tilbud på byggeklare tomter med beliggenhet. Det er også ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Peder Lund

Partner

Ragnhild Haagenrud Moen
Ordfører i Nord-Odal