Kommunedirektør Øvre Eiker kommune

Kommunedirektør Øvre Eiker kommune

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kommunedirektør
Arbeidsgiver:
ØVRE EIKER KOMMUNE
Sted:
HOKKSUND
Søknadsfrist:
08.12.2023

Kontakt konsulent

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

«Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» 

Øvre Eiker er en veldrevet, attraktiv og sentralt beliggende Østlandskommune med ambisjoner for videre utvikling. Kommunens visjon er «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Det er fokus på utvikling av fellesskapskommunen basert på samskaping gjennom samarbeid mellom innbyggere, politisk ledelse og kommuneorganisasjonen med et felles ansvar for å løse utfordringene i samfunnet. Øver Eiker kan vise til en svært positiv utvikling de siste årene og er blant de 50 beste kommunene i landet.  

Er du en utviklingsorientert og samlende leder som vil bidra til å realisere Øvre Eikers samfunnsoppdrag?  

Øvre Eiker søker en trygg og erfaren leder til rollen som kommunedirektør. Vi ser for oss at vår nye kommunedirektør har evne til å håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse, og evne til å lede endrings- og utviklingsprosesser er sentralt for å lykkes. 

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet: 

 • Utvikle og styre kommunens virksomhet strategisk og sikre en helhetlig tilnærming 
 • Fremme samarbeid og effektive prosesser med folkevalgte representanter 
 • Levere gode beslutningsgrunnlag til politisk ledelse 
 • Mobilisere egen ledergruppe og organisasjonen ellers 
 • Sikre ansvarlig økonomisk styring og effektiv drift, samt iverksette mål- og resultatbasert styring 
 • Engasjere ansatte og opprettholde en åpen dialog med deres organisasjoner 
 • Fremme samarbeid med kommunens innbyggere, næringsliv, sentrale samarbeidspartnere og myndigheter 
 • Aktivt støtte oppfølgingen og tilrettelegge for gjennomføring av kommunens prioriteringsområder og utviklingsinitiativer 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning 
 • God forståelse for samspillet mellom administrasjonen og politisk ledelse  
 • Erfaring med å lede endrings- og omstillingsprosesser  
 • Solid forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring innenfor offentlig sektor vil være en fordel 
 • Evne til å ta en tydelig rolle og legge til rette for godt partssamarbeid 
 • Det vil være en fordel med erfaring fra sykefraværsarbeid 
 • God formuleringsevne, både skriftlig og muntlig 

For å lykkes i rollen som kommunedirektør i Øvre Eiker må du ha både engasjement og interesse for å utvikle lokalsamfunnet. Noe kjennskap til regionen vil være ønskelig.  

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og samlende leder, med evne til å motivere og sette retning for dine medarbeidere 
 • Du har god evne til å føre dialog og skape engasjement på tvers av ulike nivåer og sektorer i organisasjonen 
 • Du er en lagspiller som bidrar til gode samarbeidsklima og liker å lykkes med andre 
 • Du er beslutningsdyktig, med god gjennomføringsevne integritet og troverdighet
 • Du har evne til å delegere og utnytte ressurser på en hensiktsmessig måte 
 • Du har god rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner 
   
Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Capus, Erling Lampe på tlf 991 60 110 eller Monica Hatle-Larssen på tlf 992 31 240 

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Søk på stillingen