Løsningsarkitekt SME

Løsningsarkitekt SME

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt SME
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner
Kraftsystemet er i stor utvikling, og Statnett trenger å gjøre tilpasninger for økt forbruk og ny produksjon til lands og havs for å ivareta forsyningssikkerheten og bidra til verdiskapning. Digital utvikling er et helt sentralt virkemiddel for å klare det grønne skiftet. Statnett har en digital portefølje som er i stor vekst. Utviklingen skjer i tett samarbeid med Norden og Europa for sikre felles løft for kraftsystemet. I kjernen for utviklingen av kraftsystemet er evnen til å overvåke og styre kraftsystemet i sanntid. Dette skjer i dag gjennom et Energy Management System (EMS) som kobler det fysiske kraftsystemet med den digitale tvillingen. EMS er det viktigste styringssystemet i Statnett og et av de viktigste for nasjonen. EMS-et er under modernisering til et mer agilt og modularisert produktsuite.

Vi utvider organisasjonen og søker nå en løsningsarkitekt som kan bidra i moderniseringen fra dagens EMS til en fremtidig modularisert tjeneste. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for funksjonell målarkitektur innenfor EMS-systemet, i nært samarbeid med virksomhetsarkitekt og systemarkitekt
 • Ansvar for å samle inn, analysere og spesifisere arbeidsprosesser, behov og akseptansekriterier
 • Beskrive nødvendige løsningskomponenter og brukerhistorikker 
 • Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre systemer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen teknologi
 • Design, utvikling, test og rådgivning av brukervennlige systemløsninger i større, komplekse IKT-miljøer med betydelig grad av integrasjon
 • Erfaring med leverandør- og/eller kunde- og virksomhetsdialog
 • God teknologiforståelse for moderne utviklingsplattformer inkl. tjenesteorientert arkitektur
 • Gjerne bakgrunn fra IT konsulentbransjen, kjennskap til energisektoren vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ønsker gjerne at du har sterke analytiske ferdigheter, samt en bevissthet om ryddighet, struktur og effektivitet. Vi verdsetter en løsningsorientert teamspiller som kan motivere andre, samtidig som du utviser selvstendighet og initiativ. Tålmodighet kombinert med en resultatorientert tilnærming er avgjørende, sammen med evnen til å utøve autoritet og gjennomslagskraft.

Vi tilbyr

Du vil være omgitt av kolleger med mye kompetanse som de gjerne vil dele med deg. Hos Statnett vil du få en konkurransedyktig lønn. Det er muligheter for hjemmekontor opp til to dager i uken og i Statnett har vi fleksitid. Det er gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt en bedriftshelsetjeneste. Det vil være flere anledninger til å være sosial med dine kollegaer, enten det måtte være bedriftsidrettslag, kor eller revy. Statnett har treningsstudio i sine lokaler og flere firmahytter det er mulig å låne.
 

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   


Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 


Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Søk på stillingen