Norsk nukleær dekommisjonering søker assisterende sektordirektør til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø!

Norsk nukleær dekommisjonering søker assisterende sektordirektør til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Assisterende sektordirektør SKM
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Brenner du for sikkerhet, ønsker en samfunnsviktig jobb og trives med ledelse? Norsk nukleær dekommisjonering søker assisterende sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø! 

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) søker vi i den anledning en strukturert, engasjert og utviklingsorientert kollega til vårt team som assisterende sektordirektør. Rollen innebærer å være en sentral strategisk samarbeidspartner for utviklingen av virksomheten fremover, være fast stedfortreder for sektordirektør og lede sikkerhetskomiteen.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av IFE sin nukleære organisasjon til NND.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke og utvikle avdelingens arbeid. Stillingen rapporterer til sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø.

Stillingens formål - viktigste arbeidsmål:

Som assisterende sektordirektør skal du sammen med sektordirektør sette retning, skape oppslutning om mål og bistå i nødvendige endringer. Du vil også bistå sektordirektør innen ledelsen av avdelingen, herunder fag- og personalansvar, og budsjett og resultatansvar, samtidig som du har ansvar for at NND har et system for myndighetsdialog i forbindelse med konsesjonssøknader og tillatelser innenfor sektorens ansvarsområde.

Ansvarsområde(r):

Bistå sektordirektør i utvikling og oppfølging av sektoren innen alle sektorens fagområder.Ansvarlig for prosessen Dialog med myndigheter med underliggende prosesserArbeidsoppgaver

 • Etablere prosesser for systematisk sikkerhetsarbeid, herunder gode sikkerhets- og rapporteringsrutiner
 • Identifisere og følge opp sikkerhetskrav og sørge for at disse kravene blir møtt
 • Etablere rutiner og retningslinjer som ivaretar nukleær sikkerhet, strålesikkerhet, fysisk sikring, informasjonssikkerhet, kvalitet, risikostyring, sikkerhetskultur, industriell sikkerhet og beredskap
 • Være pådriver og tilrettelegge for gjennomføring og oppfølging av både strategiske og operative oppgaver
 • Ta en aktiv rolle i ledelse og utvikling av enheten, med et våkent blikk på forbedring og kulturbygging
 • Etablere og jobbe for god sikkerhetskultur i hele organisasjonen
 • Overvåke sikkerhetsnivået i NND gjennom rapportering og analyser, herunder oppfølging av tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten
 • Etablere og vedlikehold prosess for dialog med myndigheter. Sørge for å ha full oversikt over all kommunikasjon med myndigheter innen sikkerhetsområdet
 • Bidra til god dialog med nasjonale og lokale myndigheter.
 • Holde oversikt over rammeavtaler og anskaffelser i sektoren innen sektorens ansvarsområder


 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Bachelor-/mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Arbeidserfaring fra samfunns-, forsvar- og eller annen sikkerhetskritisk virksomhet

Ferdigheter/realkompetanse:
 • Ledererfaring
 • Har etablert og jobbet med styringssystemer og rutiner
 • Har erfaring fra kontroll og oppfølging i sammenheng med sikkerhetsarbeid
 • Har jobbet med risikoanalyser og dokumentasjon av risikobildet
 • Erfaring fra identifisering av oppgaver av sikkerhetsmessig betydning og fastsetting av tilhørende kompetansekrav  

 

Personlige egenskaper

 • Ansvarlig, fleksibel og målfokusert
 • Gode samarbeidsevner og støtter andre for å nå felles mål
 • God evne til å planlegge og gjøre prioriteringer
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon effektivt
 • Nøyaktig og strukturert, evner å jobbe både strategisk og operativt med sikkerhetsrelaterte problemstillinger, har gjennomføringsevne og er en relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske evner

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk i lønnsspennet fra kr. 839 900,- til kr. 911 700,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør SKM Nina Ramberg på tlf. +47 951 78 949 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Steinar Nilsen
Partner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse