Ønsker du å være en drivkraft i utvikling av sektor strategi og forbedring? Vi søker seniorrådgiver!

Ønsker du å være en drivkraft i utvikling av sektor strategi og forbedring? Vi søker seniorrådgiver!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver strategi og utvikling
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND. 
Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE. 
 
Sektor strategi og forbedring (STF) er en relativt nyopprettet sektor som har et helhetlig blikk på organisasjonens oppgaver og leveranser og forvalter NNDs virksomhetsstrategi. Du vil få bli med på en reise hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke og utvikle avdelingens arbeid. 

Sektoren skal sikre og tilrettelegge for samhandling og forbedringstiltak i hele virksomheten gjennom systemer og verktøy, erfaringsoverføring, endringsprosesser og interne revisjoner av endringer og kostnadseffektivitet. Sektoren støtter også direktør i NND med driftsoppgaver. 

Vi ser nå etter en seniorrådgiver strategi og utvikling som også hever blikket fra detaljene, tenker helhet og er god på relasjoner. Du vil være med å drive og fasilitere strategi- og utviklingsarbeid for hele virksomheten.  

I dag er vi et lite team, og i en sektor som er under oppbygging. Du vil bistå i utvikling av oppgaver, rutiner og arbeidsverktøy både for sektoren og egen funksjon, og vil være med å forme din egen stilling og fagområde. Du synes det er morsomt å jobbe i prosess og tilegne deg ny kunnskap.  

Du vil være en sentral bidragsyter og vil delta aktivt i utviklingen og forvaltningen av prosess- og metodeverk innenfor sektorens ansvarsområde i ledelsessystemet. Du vil samarbeide på tvers av hele organisasjonen. Dette vil kreve at du har evne til å opparbeide deg en grundig forståelse av organisasjonens oppgaver og leveranser. 

Rollen krever at du er strukturert og analytisk, har gode kommunikasjonsevner og trives i en hverdag med høyt endringstempo.  

Stillingen rapporterer til assisterende sektordirektør i sektor strategi og forbedring. 

 
ARBEIDSOPPGAVER: 

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære: 

 • Utvikle og forvalte prosesser, dokumentasjon og støtteverktøy innenfor området politikk, mål og strategi 
 • Gi veiledning og opplæring til organisasjonen innenfor sektorens ansvarsområde 
 • Planlegging og gjennomføring av strategisamlinger, møter og workshops 
 • Periodiske gjennomganger av strategiportefølje og målhierarki for å ivareta grensesnitt og helhet 
 • Bistå i å utarbeide strategiske dokumenter   
 • Utarbeide og oppdatere kommunikasjonsmateriell innenfor sektorens ansvarsområde 
 • Koordinering mot andre sektorer i NND, spesielt mot sektor virksomhetsstyring 
 • Saksbehandling 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen 

 

Kvalifikasjonskrav:  

Det kreves: 

 • Bachelor-/mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, f. eks innenfor strategiske- og økonomiske- eller administrative fag. Flere års relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning 
 • Minimum noen års arbeidserfaring innen relevant fagområde 
 • God systemforståelse 
 • Gode kommunikasjonsevner og meget god skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på norsk og engelsk 
 • Analytisk evne og evne til å se helhet og sammenhenger 

 
Det er ønskelig med interesse og erfaring innenfor et eller flere av disse områdene: 

 • Arbeid med mål- og strategiprosesser  
 • Prosessbasert ledelsessystem og/eller prosesstankegang 
 • Generell interesse for teknologi og digitalisering 

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er strukturert og selvstendig med fokus på etterrettelighet og gode prosesser 
 • Du tar initiativ, ansvar og har høy gjennomføringsevne 
 • Du har etisk forståelse og integritet 
 • Du liker å lære og søker kontinuerlig faglig utvikling 
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon 
 • Du er tilpasningsdyktig og åpen for endringer 

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.  

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet. 
 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger. 
 
 

Vi tilbyr: 

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.  

Videre tilbyr vi: 

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling 
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner og drive utviklingsarbeid for at virksomheten skal nå sine mål 
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid 
 • mulighet for noen dager hjemmekontor 
 • økonomisk støtte til trening 
 • moderne lokaler 
 • mobiltelefon og internett 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån 

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver fra kr. 584 500,- til kr. 759 100,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. 

 

Andre opplysninger  

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.   
 
Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.  

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Terese Landsrød Vildalen
Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse