Oslobygg KF søker rådgiver universell utforming

Oslobygg KF søker rådgiver universell utforming
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver universell utforming
Arbeidsgiver:
Oslobygg Kf
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Lars Egil Fylling Eriksen

Seksjonsleder Analyse

Oslobygg KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en variert eiendomsportefølje. Aktuell stilling inngår i Divisjon vedlikehold og er videre plassert i Avdeling strategi og plan i Seksjon analyse.

Seksjonen er sammensatt av ulike fagmiljøer som reklamasjonsoppfølging, tekniske controllere, rådgivere innen vedlikehold/vedlikeholdsplanlegging og rådgivere innen universell utforming. Seksjonen har ansvar for flere sentrale prosesser som involverer store deler av foretaket på tvers.   

Oslobygg KF har høye ambisjoner for universell utforming. Vi har kontinuerlig fokus på tilrettelegging for brukerne av våre eiendommer i tråd med regionale og kommunale føringer og strategier. Vi legger stor vekt på kompetansebygging og iverksetter stadig innovative prosjekter som gir foretaket økt kompetanse og kunnskap.

Teamet som per i dag jobber med universell utforming består av fem dyktige medarbeidere. I en hektisk og variert arbeidshverdag, med mange spennende arbeidsoppgaver, og med ambisiøse planer for fremtiden, søker vi med dette etter ytterligere to dyktige ansatte til vår seksjon. 


Arbeidsoppgaver

Som rådgiver for universell utforming vil du hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Være foretakets rådgiver innenfor universell utforming eksempelvis i prosjekter, ved gjennomføring av tiltak internt og eksternt i kommunen, planlegging og ivaretakelse av universell utforming i vedlikeholdsplaner, ved inngåelse av rammeavtaler, mm.
 • Bistå med å utarbeide, utvikle, implementere og evaluere strategiplaner, handlingsplaner og prosedyrer knyttet til universell utforming
 • Gjennomføre kartlegging og innhenting av datagrunnlag for å vurdere tilstand, behov for tiltak/oppgradering eller tilpasninger som følge av brukers behov 
 • Administrere Tilgjengelighetsprosjektet i Oslo kommune. Dette innebærer å behandle søknader, tildele tilskudd, oppfølging av prosjekter og tiltak, rådgivning og rapportering
 • Fungere som prosjektleder ved behov
 • Bidra med løpende oppdatering av SKOK relatert til universell utforming (Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune)
 • Gjennomføre opplæring, kompetansebygging eller annen kursrelatert virksomhet
 • Bidra med fagkunnskap og delta i relevante nasjonale nettverk for universell utforming 


Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant utdanning innen aktuelt fagområde
 • Lengre og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ønskelig med arbeidserfaring innen fagfeltet universell utforming
 • God kjennskap til Office365 med Teams, Sharepoint, PowerPoint mm.
 • Ønskelig med erfaring fra å jobbe med en variert portefølje som dekker ulike typer formål
 • Fordelaktig å ha erfaring og kunnskap med vernede og fredede bygg, landskapsarkitektur og utomhusanlegg
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs, opplæring og foredrag
 • Det oppfordres til at nyutdannede kandidater med relevant utdanning søker stillingen


Personlige egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som har interesse for å drive kompetanseutvikling i foretaket. Vi verdsetter engasjement og interesse for faget universell utforming samt evne til å se betydning og hvilken forskjell dette kan utgjøre for lokalmiljø, brukere eller samfunnet for øvrig.

 • Du tar initiativ til å videreutvikle kompetansen innen universell utforming i foretaket
 • Du evner å håndtere samt prioritere i en hektisk arbeidshverdag med varierte oppgaver, du jobber strukturert og selvstendig, men også i teamrelatert arbeid
 • Du er engasjert og initiativrik og utfører arbeidsoppgaver i tråd med foretakets regler og prosedyrer med høy grad av kvalitet
 • Du har høy gjennomføringsevne, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og du motiveres av å skape resultater sammen med dine kolleger
 • Du liker å jobbe med innovative ideer og prosjekter med mål om å styrke kunnskap og kompetanse i foretaket


Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver som løses både selvstendig og i team
 • Bli en del av et stort foretak med høye ambisjoner og tverrfaglig kompetanse i et av landets største fagmiljøer
 • Kontorplass i moderne bygg lokalisert sentralt på Helsfyr
 • God pensjons-, og forsikringsordninger samt lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

 

Om arbeidsgiveren

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Lars Egil Fylling Eriksen
Seksjonsleder Analyse