Over-/senioringeniør Tilsyn

Over-/senioringeniør Tilsyn
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Over-/senioringeniør Tilsyn
Arbeidsgiver:
Statens Jernbanetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Øystein Ravik

avdelingsdirektør tilsyn

Det er stor oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og hvordan virksomheter identifiserer risiko, arbeider for å forebygge tilsiktede handlinger og uønskede hendelser, og etablerer nødvendig beredskap. Vi har ført tilsyn med jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger siden 2015, og kjernen i vår tilsynsrolle er å påse at virksomhetene etterlever regelverket. Mange virksomheter har et potensial for å bli bedre, og vi konsentrerer vårt tilsyn om spesifikke krav til blant annet kompetanse, risikovurdering, informasjonssikkerhet og styring av leverandører, som fremgår av sikringsforskriften.

Statens jernbanetilsyn søker en fagressurs innen tilsyn som vil ha rolle som over-/senioringeniør tilsyn. Du får en sentral rolle i tilsyn med bransjene vi følger opp, primært taubaner og fornøyelsesinnretninger. Dette innebærer at du får bred kontaktflate med aktørene vi fører tilsyn med. Du bør like å være i kontakt med virksomheter og fagpersoner i bransjen, og ha en god rolleforståelse i møte med virksomhetene.  Du vil også kunne bidra i videreutviklingen av vårt system for helhetlig risikobasert tilsyn.

Stillingen er for tiden plassert i avdelingen for tilsyn, team tilsyn som har fagansvaret for tilsyn, og som består av tekniske og juridiske fagpersoner.  Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør tilsyn.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Ansvar for å:

 • planlegge, lede, gjennomføre og følge opp tilsyn som tilsynsleder eller fagrevisor, primært rettet mot taubaner og fornøyelsesinnretninger, men kan også dekke jernbane
 • gjennomføring av veiledningsaktiviteter

Bistå i arbeidet med:

 • delta i tilsynets planleggingsprosess av tilsynsprogram
 • videreutvikling av vår tilsynsprosess
 • regelverksutvikling som fagressurs

I tillegg vil du bistå tilsynets øvrige prosesser ved behov.

Noe reising må påregnes i forbindelse med tilsyn. 

Kvalifikasjoner
 • mastergrad fortrinnsvis fra tekniske fag (økonomi, jus eller andre samfunnsvitenskapelige fag kan være relevant med riktig erfaring) Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • erfaring fra tilsyn/revisjoner
 • kompetanse om og erfaring med sikkerhetsstyring,
 • trygg på bruk av IKT verktøy

I tillegg er det en fordel med kompetanse innen:

 • revisjonsledelse. Erfaring som revisjonsleder er ønskelig
 • risikoanalyser og anvendelse av disse
 • erfaring fra jernbane, taubaner eller fornøyelsesinnretninger
 • kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

Planlegging og gjennomføring av tilsyn stiller krav om analytiske evner, fokus på gjennomføring og resultater, og evne til å sørge for fremdrift og involvering. Vi legger stor vekt på samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen, og gode samarbeidsevner er derfor en forutsetning for å lykkes. I SJT satser vi mye på å utvikle veiledning som virkemiddel, og du må trives med og ha gode evner til kunnskapsformidling og veiledning. I tillegg må du være strukturert, selvstendig og ha et godt overblikk.

Vi tilbyr
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med høy faglig kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • et ombordstigningsprogram for nyansatte, og fadder som følger deg i opplæringsperioden
 • sentrale og moderne kontorlokaler i Oslo
 • støtte til reise med kollektivtransport til og fra jobb
 • plassering i stilling som over-/senioringeniør, årslønn i spenn fra kr 550 000 til 850 000 (lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner)
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi vet at det er mange som ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å kunne jobbe hjemmefra. Dette har vi ordninger for. I tillegg tilbyr vi sommertid.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0 . Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Våre konsulenter

Øystein Ravik
avdelingsdirektør tilsyn