Produkteier/Domeneansvarlig

Produkteier/Domeneansvarlig

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Produkteier/Domeneansvarlig
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
11.02.2024

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Christoffer Røstad

Rådgiver
Vil du være med å utvikle Statnetts drifts- og markedsverktøy for å realisere det grønne taktskiftet?

Statnett har som systemansvarlig nettselskap ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Innenfor det oppdraget har forretningsområdet Systemdrift ansvar for den operative driften av kraftsystemet, inkludert driftsplanlegging og digitalisering av våre prosesser. Forretningsområdet bidrar aktivt i utviklingen av eksisterende og nye verktøy for drifts- og markedsløsninger, og som ansatt hos oss får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.

Seksjon prosjekt- og produkteierskap er en del av avdeling Utvikling, og har et spesielt ansvar som prosjekt- og produkteiere samt produktområdeledere på vegne av Systemdrift i utviklingen og implementeringen av drifts- og markedsløsninger. Det krever tett samhandling med behovseiere og de andre utviklingsmiljøene i Statnett.

Som en del av oppskaleringen av Statnetts utviklingsinnsats knyttet til systemdriften, søker vi etter seniorrådgiver/rådgiver for roller som domeneansvarlig/produkteier innenfor utvikling og forvaltning av verktøy og funksjoner som inngår i EMS (Energy Management System).

EMS er vårt sanntids styrings- og overvåkningssystem, i systemet finnes bl. annet funksjonalitet som gir sanntidsinformasjon om målinger og datainnsamling av tilstand (SCADA), funksjonalitet for å understøtte koblinger i nettet og studie- og simuleringsfunksjonalitet for å støtte opplæring og beslutninger i driften. Systemet har også en nettmodell som er grunnlaget for all funksjonalitet i EMS.

Vi ser spesielt etter personer som interesserer seg for områder som:
 
 • Automatisk kraftregulering: funksjonalitet som styrer deler av de automatiske reservene i kraftsystemet
 • Tilstandsestimering og analyse: estimering av tilstanden i kraftsystemet samt studie- og simuleringsfunksjonalitet
 • Datahåndtering: kvalitetvurdering/håndtering og monitorering av kritiske plandata til EMS samt følge opp driftsskritiske endringer.
   
Kvalifikasjoner:
 
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Interesse for utvikling og forvaltning av IT-verktøy og Statnetts drifts- og markedsløsninger
 • Erfaring og interesse med å jobbe i autonome og tverrfaglige team basert på prinsipper for smidig utvikling er en fordel
 • Kjennskap til styring og overvåkning av kraftsystemet er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres
   
Personlige egenskaper:
 
 • Viser god forretningsforståelse
 • Ser verdien av å bygge relasjoner
 • Ser at kundens behov og forventninger er viktig
 • Er engasjert, beslutningsdyktig og initiativrik
 • Arbeider strukturert, både selvstendig og i team
 • Har gode evner til utvikling av det faglige og sosiale miljøet
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier; Vi har mot, vi leverer og vi gjør det sammen.
   
Vi tilbyr:

Vi kan tilby spennende oppgaver og utfordringer i et godt og uformelt arbeidsmiljø.

Vi har et sterkt fagmiljø og legger til rette for faglig og personlig utvikling og håper at nettopp du kunne tenke deg å bli en del av dette teamet.
 

Hvordan oppleves det å jobbe hos oss?
Vi ønsker at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom duer aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du kan ringe noen av våre nåværende eller tidligere kollegaer og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Christoffer Røstad

Rådgiver

Søk på stillingen