PST søker cybersikkerhetsanalytikere

PST søker cybersikkerhetsanalytikere
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Cybersikkerhetsanalytiker
Arbeidgiver:
Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Christoffer Røstad

Rådgiver

PST skal styrke sin kapasitet til å forebygge, detektere og håndtere sikkerhetstruende hendelser i egne informasjonssystemer og infrastruktur. I den forbindelse søker vi engasjerte sikkerhetsanalytikere til vårt Security Operations Centre (SOC). Vi søker medarbeidere som brenner for sikkerhetsfaget, spesielt opp mot det digitale trusselbildet. Du synes det er spennende å grave deg ned i tekniske utfordringer og du holder deg oppdatert på de nyeste trendene innenfor cybersikkerhet.

Vi tilbyr deg muligheten til å jobbe med å opprettholde og sikre kritiske verdier PST trenger for å løse sitt samfunnsoppdrag, samtidig som at du får en unik anledning til å videreutvikle din sikkerhetsfaglige kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Som sikkerhetsanalytiker vil hovedoppgavene være å utvikle deteksjonsmetoder, monitorering, teknisk analyse og rapportering av uønskede eller sikkerhetstruende hendelser i det digitale domenet. Du vil få mulighet til å holde deg oppdatert på relevante sårbarheter og trusler, samt jobbe proaktivt gjennom å rådgi organisasjonen om korrigerende tiltak hvor du bistår med løpende oppfølging. I stillingen vil du hjelpe til med at PST til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde og best mulig evne til å beskytte systemer.

En del av arbeidet vil bestå i utvikling av deteksjonskapasitet og automatisering av sikkerhetsovervåkningsprosesser. Du vil bidra til effektivisering og økt sikkerhetsnivå ved å utarbeide og kommunisere ulike rapporter som er viktig for hele tjenesten. Stillingen innebærer kommunikasjon og samhandling med relevante sikkerhetsmiljøer
både eksternt og internt. PST har kontorer over hele landet, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du har relevant utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innen cybersikkerhet eller informatikk med sikkerhetsfag eller lignende, men det legges også vekt på dine ferdigheter og personlige egenskaper. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse. Det er videre en fordel om du har gjennomført relevante kurs og/eller sertifiseringer. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Til denne stillingen bør du ha kjennskap til eller interesse for ett eller flere av følgende:

 • skripting og programmering
 • automatisering
 • verktøy for sammenstilling og analyse (SIEM)
 • operativsystemer og loggkilder
 • grunnprinsipper for IT-sikkerhet
 • nettverk og endepunktssikring
 • digital trusseljakt og hendelseshåndtering
 • Cyber Kill Chain og MITRE ATT&ACK

Personlige egenskaper

Vi ser etter engasjerte, selvdrevne og strukturerte kandidater med gode analytiske evner. Du har interesse for cybersikkerhet spesielt og gjerne sikkerhet generelt. Det er
fordelaktig om du raskt setter deg inn i ny teknologi og er typen som ønsker å ferdigstille oppgavene du begynner på.
Du bør ha gode samarbeidsevner, være løsningsorientert og evne til å holde hodet klart under press. Du kan formidle råd og anbefalinger på en måte som er
forståelig både for teknikere og ikke-teknikere. Vi ønsker å ansette omgjengelige bidragsytere og ressurser som kan spille kollegaer gode med sikkerhetsfaglige og
tekniske råd.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjonsnivå. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for utvikling gjennom spennende prosjekter, relevant videreutdanning og kursing av beste sort internt og eksternt
 • En spennende hverdag hvor du hver dag kan glede deg til å komme på jobb for å bidra til samfunnsoppdraget i et godt sosialt miljø med kompetent fagmiljø
 • Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Den som ansettes tilbys en årslønn innenfor spennet kr 661 000 - 864 500 (ltr. 70-81) i stilling som overingeniør (stillingskode 1087), senioringeniør (stillingskode 1181), avdelingsingeniør (SKO 1085), rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
  For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • En av Norges beste pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
 
Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, særskilt kvinner, og vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Våre konsulenter

Christoffer Røstad

Rådgiver