Seniorrådgiver/produkteier

Seniorrådgiver/produkteier
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver/produkteier
Arbeidsgiver:
Stortinget
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Eli Pauline Fiskvik

Avdelingssjef kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen

Stortingets administrasjon er i gang med modernisering av flere digitale, administrative prosesser og har satt i gang prosjektet Samhandling, informasjonskultur og dokumentasjonsforvaltning (SIDA). Prosjektet er i gjennomføringsfasen, og våren 2023 tar vi i bruk M365 i kombinasjon med en frittstående arkivkjerne. Vi søker nå en produkteier med ansvar for brukerorientert produktdesign for M365-løsningen.
 

Arbeidsoppgaver

Som hovedprodukteier vil du ha ansvar for å: 

 • ta eierskap til videreutvikling av M365-løsningen fra et brukerperspektiv

 • skape veikart for fremtidige forbedringer for M365-løsningen basert på ønsker fra brukere og kommende muligheter i M365

 • samarbeide tett med IT-avdelingen for kontinuerlig forbedring av produktdesign og brukerfunksjonalitet

 • koordinere produktarbeidet med delprodukt- og prosesseiere

 • være virksomhetens kontaktpunkt for rapportering av funksjonelle behov til utviklingsteamet

 • sikre fremdrift i leveranseomfanget; hva som skal utvikles, hvorfor det skal utvikles og i hvilken rekkefølge utviklingsoppgavene prioriteres i samråd med løsningsarkitekt

 • teste og godkjenne utviklet funksjonalitet i samråd med IT-avdelingen og prosesseier

 • bidra til forbedring av prosessene M365 inngår i for Stortingets administrasjon 


Sentralt i arbeidet er å prioritere områder for videreutvikling og delta i gjennomgang og forbedring av de administrative prosessene i samarbeid med prosesseier og delprosesseierne. Produkteier setter mål for prosessene i samråd med ledelsen, etablerer system og rutiner for kontinuerlig forbedring, og har ansvar for å utvikle og forbedre prosessen i et brukerorientert perspektiv. Du vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med å opprettholde kontinuerlig utvikling av tekniske løsninger bygget på M365 I SIDA-prosjektet. 
 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Bachelorgrad i kombinasjon med særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til mastergrad

 • stor teknisk innsikt og god digital kompetanse, gjerne med kjennskap til M365

 • erfaring fra relevant prosjektarbeid hvor arbeid med digital utvikling av administrative, saks- og samhandlingprosesser har vært sentralt

 • erfaring fra bruk av relevant agil metodikk for prosessledelse og forbedringsprosesser 

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå "Hemmelig".

Det er en fordel om du har:

 • erfaring som produkteier av digitale løsninger

 • erfaring fra prosjektledelse i tverrfaglige miljøer

 • erfaring fra arbeid med dokumentasjonsforvaltning
   

Personlige egenskaper

Som hovedprodukteier må du:

 • være selvstendig og ta initiativ

 • være en god relasjonsbygger og sørge for godt samarbeid på tvers av virksomhetens ulike miljøer og avdelinger

 • være nysgjerrig og interessert i å følge med på den digitale utviklingen

 • være analytisk og strukturert

 • være strategisk og se muligheter

 • evne å synliggjøre muligheter og skape forståelse i ulike miljøer gjennom gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig 
   

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass beliggende i Oslo sentrum. Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn 814 900 –911 700 kroner pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef i kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen Eli Pauline Fiskvik, tlf. 920 40 360.

Søknad, CV, attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" innen 14. februar 2023. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring:

https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering  

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen.

Våre konsulenter

Eli Pauline Fiskvik
Avdelingssjef kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen