Systemdriftsingeniør Landssentralen

Systemdriftsingeniør Landssentralen

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Systemdriftsingeniør
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Axel Aasen

Rådgiver

Karina Dørheim

Research Analyst

Ønsker du å jobbe med kjernen av systemdrift og bidra til å sikre at befolkningen har sikker strømforsyning? 


Som ansatt på Landssentralen vil du ha ansvar for at kraftsystemet er i balanse minutt for minutt. Du vil overvåke og sette i verk tiltak for at vi i Norden, til enhver tid, skal ha sikker strømforsyning. Medarbeidere på Landssentralen fungerer som et bindeledd mellom kraftmarkedet og det fysiske kraftsystemet, og sørger for at helheten i systemdriften blir ivaretatt. Dette medfører tett kontakt med andre deler av Statnett, produsenter, store forbrukere og tilsvarende selskaper i andre land. På Landssentralen får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet. 

Landssentralen er en del av forretningsområde Systemdrift som har ansvaret for systemdriften og forvaltningen av systemansvaret i Norge. Systemdriften er inne i en periode med automatisering og digitalisering av drifts- og markedsprosessene. Forretningsområdet er tillagt eierskapet av viktige programmer og prosjekter for å realisere de fundamentale endringene som skal til for å gjennomføre denne transformasjonen.  Sikker kraftforsyning og automatisering av systemdriften er avgjørende for å kunne gjennomføre det grønne taktskiftet.  

Vi søker nå flere nye medarbeidere til Landssentralen, plassert i moderne lokaler på Nydalen i Oslo. Stillingen innebærer skiftarbeid og inngår i en vaktplan for å sikre at kraftsystemet til enhver tid er i balanse.  Det må gjennomføres 5 måneder opplæring med praktisk og teoretisk eksamen før oppstart i selvstendig vakt.

Arbeidsoppgaver

Som systemdriftsingeniør vil du ha ansvar for å overvåke kraftflyt og forsyningssikkerhet i det norske kraftsystemet. Du vil videre analysere behov og iverksette tiltak for å ha tilfredsstillende driftssikkerhet, samt gjøre en teknisk/økonomisk vurdering av tiltakene. En viktig del av rollen innebærer å regulere balansen mellom kraftproduksjon og forbruk ved bruk av regulerkraftmarkedet og utarbeide markedsinformasjon. Som systemdriftsingeniør representerer du Landssentralen i utviklingsarbeid og vil samarbeide med de øvrige nordiske systemansvarlige, nettselskap og produsenter.

Vi ser etter deg som har: 

Du har utdanning som sivilingeniør/mastergrad eller ingeniør, innen fagretning Elkraft/Energi og Miljø, kybernetikk, Ind.øk, fysikk eller lignende (annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring). Du må videre ha gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser. 

 • Problemløser: Tar raskt til seg ny kunnskap, og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter 
 • Pågangsmot: Er positiv og entusiastisk, selv i vanskelige situasjoner 
 • Relasjonsbygger: Samarbeider med andre på tvers av etablerte rapporteringslinjer 
 • Lærevillig: Lærer av erfaringer og tilbakemeldinger fra andre 
 • Lagspiller: Deler informasjon og ekspertise for å oppnå ønsket resultat 

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende oppgaver og utfordringer i et unikt og uformelt arbeidsmiljø. Hos Statnett har vi et viktig samfunnsoppdrag og et tett sammenknyttet arbeidsmiljø. Landssentralen utgjør tyngdepunktet for systemdriftskompetanse i Norge og legger til rette for både faglig og personlig utvikling. Vi arrangerer årlige avdelingsturer og sosiale sammenkomster. I tillegg har Statnett et stort bedriftslag og flere sosiale arrangementer og aktiviteter for de ansatte.


Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid


Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Axel Aasen

Rådgiver

Karina Dørheim

Research Analyst

Søk på stillingen