Systemdriftsingeniør

Systemdriftsingeniør

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Systemdriftsingeniør
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
Alta
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Axel Aasen

Rådgiver

Bjarne Sætrum

Avdelingsleder, Statnett

Vil du være med å realisere det grønne skiftet?

Vi søker deg som vil være med i et høyt motivert og engasjert team av dyktige operatører ved Regionsentral Nord. Du blir en viktig ressurs for å sikre god drift av landets viktigste infrastruktur. 

På Regionsentral Nord er vi 25 medarbeidere som overvåker og styrer Statnett sine anlegg fra Sognefjorden i Sør-Vest til Kirkenes i Nord-Øst, inkl. 6 utenlandsforbindelser.

Opplæring vil foregå over 6-9 måneder, og det vil i denne perioden kreves at medarbeideren er fleksibel med tanke på å ta deler av opplæringsløpet ved andre driftssentraler i Statnett. Noe reiseaktivitet må påregnes også etter opplæringsperioden. Du vil etter gjennomført opplæring inngå som en viktig del av vaktstyrken som sikrer den operative driften av transmisjonsnettet i Norge. I seksjonen vil det også være hybride stillinger der det vil være mulighet for å kombinere vaktdeltakelse med utviklingsarbeid på ulike fagfelt i Statnett.

Regionsentral Nord er en del av forretningsområdet Systemdrift som har ansvaret for systemdriften og forvaltningen av systemansvaret i Norge. Systemdriften er inne i en periode  med automatisering og digitalisering av drifts- og markedsprosessene. Forretningsområdet er tillagt eierskapet av viktige programmer og prosjekter for å realisere de fundamentale endringene som skal til for å  gjennomføre denne transformasjonen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for overvåking og koplinger i Statnett sine anlegg
 • Koordinere driften i sentral- og regionalnettet
 • Håndtere driftsforstyrrelser og gjenopprette normal kraftforsyning etter feil
 • Driftssamarbeid med utenlandske kraftsystemoperatører
 • Prosjektdeltakelse i utviklingen av kraftsystemet
 • Delta i utvikling av verktøy og rutiner
 • Deltagelse i døgnkontinuerlig vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør / ingeniør, fagretning energi og miljø / elkraft / elektro
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • God forståelse av Statnetts oppdrag og rolle i norsk kraftsektor
 • God forståelse for kraftsystemet er en fordel

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser.

Personlige egenskaper

 • Høy faglig integritet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pålitelig og samvittighetsfull
 • Godt humør og gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk og strukturert
 • Gode evner til å forstå essensen i komplekse problemstillinger

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende oppgaver og utfordringer i et unikt og uformelt arbeidsmiljø. Hos Statnett har vi et viktig samfunnsoppdrag og et tett sammenknyttet arbeidsmiljø. Vi arrangerer årlige avdelingsturer og sosiale sammenkomster. I tillegg har Statnett et stort bedriftslag og flere sosiale arrangementer og aktiviteter for de ansatte.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
 

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Axel Aasen

Rådgiver

Bjarne Sætrum
Avdelingsleder, Statnett
Søk på stillingen