Ta styring over tallene og driv økonomisk suksess som regnskapsrådgiver hos Norsk nukleær dekommisjonering!

Ta styring over tallene og driv økonomisk suksess som regnskapsrådgiver hos Norsk nukleær dekommisjonering!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Regnskapsrådgiver
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
22.05.2024

Kontakt konsulent

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Har du erfaring med regnskap og fakturaarbeid og er godt oppdatert på fagfeltet? Sektor virksomhetsstyring har det overordnede ansvaret for økonomistyring, drift, IKT, HR, arkiv, offentlige anskaffelser og prosjektoppfølging. Vi samarbeider tett på tvers av organisasjonen for å sikre og oppnå felles målsettinger og suksess for dekommisjoneringen. Vi ser nå etter deg som ønsker en spennende mulighet i et sterkt fagmiljø preget av høyt tempo samt varierte og spennende arbeidsoppgaver

Som regnskapsrådgiver vil du bli en viktig ressurs i avdeling økonomi. Avdelingen har omfattende ansvar knyttet til økonomistyring og regnskap for hele organisasjonen. Dette inkluderer budsjett- og regnskapsoppfølging, finansiell rapportering i henhold til samfunnets, myndighetenes og medarbeidernes krav og forventninger, i tillegg til planlegging og gjennomføring av anskaffelser i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Vi søker deg som har erfaring med regnskap og fakturaarbeid, og som er oppdatert på de nyeste trendene og praksisene innen faget. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø preget av høyt tempo og varierte, interessante arbeidsoppgaver. Som vår regnskapsrådgiver vil du spille en nøkkelrolle i å sikre nøyaktig regnskapsføring, etterlevelse av regelverk, og bidra til sunn økonomistyring i en organisasjon i stadig utvikling.

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til avdelingsleder økonomi.

Ser dette spennende ut? Les mer om hva vi kan tilby!

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i det vi kan beskrive som en "statlig start-up", med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. NND er en arbeidsplass med "noe nytt daglig". I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut, vil du trives her!

I tillegg til dette kan vi også tilby:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • dekning av mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver, stillingskode 1434 i lønnsspennet fra kr. 520000,- til kr. 670000,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor iht. hjemmekontorforskriften og egen prosedyre i NND. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Behandling av fakturaer, inkludert kontroll av fakturagrunnlag, attestering og bokføring i regnskapssystemet
 • Utføre remittering i samsvar med gjeldende retningslinjer og godkjente prosedyrer
 • Periode- og årsavslutning
 • Sikre korrekt håndtering av MVA, herunder registrering, rapportering og eventuelle refusjoner
 • Ansvarlig for forsvarlig oppbevaring og arkivering av regnskapsdokumentasjon i henhold til gjeldende lover og regler

Rollen vil få ansvar for å bidra med, utvikle og implementere interne kontroller for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i regnskapsprosesser, i tillegg til kontinuerlig forbedring og dokumentering av regnskapsprosesser og prosedyrer for å sikre effektivitet, etterlevelse av regelverk og god regnskapsskikk. Du vil også bidra til løpende rapportering til ledelsen om regnskapsmessige forhold og økonomisk status.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevant fagfelt. Lang og relevant erfaring fra regnskaps-, budsjetterings- og rapporteringsarbeid basert på statlig økonomiregelverk kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er en fordel med erfaring og kunnskap om fagområdet fra offentlig virksomhet

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Ønskelig med erfaring fra/med:

 • DFØ som tjenesteleverandør innenfor lønn- og regnskapstjenester, herunder kjennskap til SAP og UNIT 4 ERP-system

Personlige egenskaper

 • Engasjert og evner å se muligheter for videreutvikling av fagområdet
 • Analytisk, opptatt av kvalitet og detaljfokusert
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.
 

Noe for deg?

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Ann-Cathrin Becken sektordirektør virksomhetsstyring i NND på tlf. +47478 11 996, Erling Lampe på tlf. +47 991 60 110 eller Lars Følstad på tlf. +47 901 64 707.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen