Vi søker en trygg og strategisk leder til nyopprettet seksjon for humanitær innsats

Vi søker en trygg og strategisk leder til nyopprettet seksjon for humanitær innsats
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef humanitær og helhetlig innsats
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Håvard Mokleiv Nygård

Avdelingsdirektør

Norad skal utvikle et ledende fagmiljø på forvaltning av humanitær innsats. Seksjon for humanitær innsats har fag- og forvaltningsansvar for humanitær innsats hos Norad. Til seksjonen ligger ansvaret for å utvikle humanitær forvaltningspraksis, rådgi UD i utvikling av humanitær politikk og å utvikle sentrale partnerskap. Til å lede dette arbeidet i Norad, søker vi en solid leder med erfaring fra humanitær innsats.

Seksjonen vil ha rundt 20 årsverk, og er en av to seksjoner som inngår i Avdeling for humanitær og helhetlig innsats. Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør og inngå i avdelingens ledergruppe. 
 

Arbeidsoppgaver

 • lede og motivere dyktige medarbeidere
 • utvikle et ledende fagmiljø på forvaltning av humanitær innsats hos Norad
 • videreutvikle humanitær forvaltningspraksis
 • videreutvikle og styre porteføljer for humanitær innsats og langsiktige avtaler med relevante sivilsamfunnsorganisasjoner
 • sikre og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for humanitær og helhetlig forvaltning
 • forvalte avtaler og samarbeid på en hurtig, fleksibel, effektiv ogstrategisk måte for partnere
 • strategisk og faglig dialog med UD, sektordepartementer, ambassader og partnere
 • koordinere og videreutvikle sentrale partnerskap
 • sikre nyskaping av Norads innsats innen seksjonens ansvarsområder
 • ansvar for budsjett og rapportering
 • være sentral i arbeidet med helhetlig innsats på tvers av langsiktig, humanitært og fredsskapende arbeid
   

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • relevant personalledererfaring med dokumenterte resultater
 • solid erfaring fra humanitær innsats
 • gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Kunnskap innen flere språk er en fordel
 • forståelse for, og kunnskap om, offentlig forvaltning
 • erfaring fra endringsledelse er en fordel 
   

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • har god rolleforståelse, og evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • er trygg i lederrollen og inngir tillit, både internt og eksternt ut mot samarbeidspartnere
 • har god evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • har god evne til strategisk tenkning og til å se sammenhenger
 • er utviklingsorientert og endringsvillig
 • er nysgjerrig på bruk av teknologi i offentlig forvaltning og har evne til å tilegne deg nye digitale arbeidsformer 
   

Vi tilbyr

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:  

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk  
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september  
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse  
 • fri telefon  
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek  
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no  
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt 

Tilsettingen er fast og innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, i lønnsspenn 796 600 – 1 025 200. Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Vil du være med?

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Håvard Mokleiv Nygård
Avdelingsdirektør