Vil du bidra i et sterkt sikkerhetsmiljø? Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig beredskap og krisehåndtering

Vil du bidra i et sterkt sikkerhetsmiljø? Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig beredskap og krisehåndtering

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig beredskap og krisehåndtering
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
23.05.2024

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND. Vi er i en periode med spennende utvikling og vekst, og ser etter engasjerte medarbeidere som er klare for å forme fremtiden sammen med oss!

NND er nå på jakt etter en engasjert og kompetent fagansvarlig for beredskap og krisehåndtering, som inngår i vår avdeling for forebyggende sikkerhet. Sammen med de øvrige i avdelingen vil du bidra til at NND ivaretar forebyggende sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet er avdelingens hovedoppgave. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og utvikle relevante prosesser og prosedyrer innenfor forebyggende sikkerhet, og være kravstiller innen fagområdet i NND. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

Hvorfor bli en del av NND?
Hos oss vil du få ansvaret for beredskap og krisehåndteringen for en virksomhet som er i stor utvikling og vekst. Dette er en lærerik reise der du vil tilegne deg kompetanse og erfaring fra beredskapsarbeid i en virksomhet som er unik innenfor landegrensene, samtidig som det er et av landets største miljøprosjekter. Mer om hva vi tilbyr finner du lenger ned i annonsen.

Høres dette spennende ut? Ser mer om stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver!

Ansvarsområder
I rollen som fagansvarlig beredskap og krisehåndtering vil du være ansvarlig for at NND til enhver tid har et oppdatert og fungerende planverk for beredskap og krisehåndtering, og at dette er lett tilgjengelig og forståelig for brukerne. Videre vil du være ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere beredskaps- og kriseøvelser.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder forebyggende sikkerhet, og vil være en viktig brikke i avdelingens arbeid for å sikre trygg drift av NND.
 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Lede krise- og beredskapsarbeidet i NND
 • Støtte og veilede NNDs øvrige sektorer, og avdelinger i deres beredskapsarbeid
 • Oppdater, utvikle og revidere NNDs planverk for beredskap og krisehåndtering
 • Planlegge, lede og evaluere beredskaps- og krisehåndteringstrening og øvelser
 • Planlegge, lede og evaluere opplæring og trening innen beredskap og krisehåndtering
 • Oppfølging av interne og eksterne samvirkepartnere innen beredskap og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant utdanning på høgskole eller universitetsnivå innenfor fag som samfunnssikkerhet, beredskap og tilsvarende. Personer som har lang erfaring innenfor fagområdet, men som mangler minimumskravet til utdannelse kan også søke
 • Erfaring fra arbeid med beredskap og krisehåndtering i større virksomhet
 • Erfaring med øvelsesplanlegging
 • Kurs innen risikostyring/analyse
 • Erfaring fra bruk av beredskaps- og krisehåndteringsverktøy

 

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innenfor relevant fagfelt
 • Kjennskap til relevante standarder, for eksempel: ISO 22320:2018
 • Erfaring med øvingsledelse
 • Kjennskap til sikkerhetsmessige utfordringer/trusselvurderinger
 • Kjennskap til sikkerhetsloven, atomenergiloven og strålevernloven

Personlige egenskaper

 • Du bør trives i et samarbeidsorientert arbeidsmiljø
 • Nøyaktig og samvittighetsfull
 • Tar initiativ og på en selvstendig måte initierer og gjennomfører dine arbeidsoppgaver
 • Strukturert og ryddig væremåte
 • Evnen til å omsette og forklare kompleks informasjon på en enkel måte
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Sterk og trygg i krevende situasjoner

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Moderne kontorlokaler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, i lønnspennet fra kr. 584 000 til kr. 845 900 etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Det må påregnes noe reisevirksomhet, hovedsakelig til våre anlegg på Kjeller.

Er dette noe for deg?
Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsleder forebyggende sikkerhet Per Erik Ringstad på tlf. +47 922 08 685, eller vår rekrutteringspartner Capus v/Sondre Kjelsrud på tlf. +47 986 52 622 eller Jan Rune Dimmen på tlf. +47 994 09 622.

Andre opplysninger
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå hemmelig. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen