Vil du jobbe med teknisk arkitektur for en av Norges største eiendomsaktører?

Vil du jobbe med teknisk arkitektur for en av Norges største eiendomsaktører?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt
Arbeidgiver:
Oslobygg KF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
07.02.2023

Ønsker du å bruke din arkitekturkompetanse i et sterkt tverrfaglig miljø og jobbe med en av Norges mest interessante eiendomsporteføljer?

Oslobygg KF søker løsningsarkitekter!

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Som løsningsarkitekt vil du få stor påvirkningskraft ved å ta ansvar for den overordnede OT og IKT-arkitekturen i Oslobygg KF. Teamet skal være en premissgiver og rådgiver for virksomhetens infrastruktur og applikasjoner, i tillegg til å utvikle og forvalte fremtidsrettet og formålstjenlig IKT-arkitektur. Vi har et hybrid-miljø, med både cloud og on-premise. 

Stillingen som løsningsarkitekt tilhører divisjon for økonomi- og virksomhetsstyring, og rapporterer til avdelingsleder for arkitektur og sikkerhet.

Vi tilbyr:

 • En hverdag preget av selvstendighet, fleksibilitet og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode personlige utviklingsmuligheter i en fremoverlent organisasjon
 • Du vil få jobbe i et stort foretak med høye ambisjoner og tverrfaglig kompetanse i et av landets største fagmiljøer
 • Moderne lokaler på Helsfyr, nært trafikk-knutepunkt og egne treningsfasiliteter
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter avtale
Arbeidsoppgaver

Overordnet vil stillingen bidra til å utarbeide og forvalte OT- og IKT-arkitektur, samt arbeide med informasjonssikkerhet. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Designe og realisere målbildet innen IKT-arkitektur for virksomheten
 • Bidra i arkitekturråd og sikre at tekniske endringer som gjennomføres er iht. prinsipper og målbilde
 • Bidra i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet og implementere sikkerhetsløsninger
 • Vurdere tjeneste- og leveransemodeller
 • Være en rådgiver i anskaffelsesprosesser
 • Planlegge utviklings- og driftsaktiviteter
 • Bidra i Oslobygg sitt fagteam for byggeprosjekter
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen IKT, minimum bachelor. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God forståelse for arkitekturfaget, arkitekturmønstre og generelle arkitekturprinsipper
 • Bred kompetanse innenfor IKT-drift og -forvaltning
 • Det er ønskelig med erfaring med skyteknologi
 • Det er ønskelig med erfaring med operasjonell teknologi
 • Kunnskap og erfaring knyttet til IT-sikkerhet
 • God kunnskap om virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med leverandør- og avtaleforvaltning er en fordel
 • God forståelse for relevante metoder og standarder, f.eks. MS CAF, TOGAF 9
 • Du evner å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Tar ballen og tar ansvar
 • Du jobber strukturert og tenker kreativt
 • Du er selvdreven og med evne til selv å innhente relevant og nødvendig informasjon
 • Utfører planer med utholdenhet og engasjement, helt til du er i mål
 • Du liker både å dele av egen erfaring og lære av andre kolleger
 • Har ekspertise innen ditt fagområde, og holder deg faglig oppdatert
 • Du er nysgjerrig både på teknologi og ulike løsninger og er en god kommunikator med dine team-medlemmer

Om oss:

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Om arbeidsgiveren

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/

Våre konsulenter

Søk på stillingen