Vil du jobbe med virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og beredskap hos en viktig samfunnsaktør?

Vil du jobbe med virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og beredskap hos en viktig samfunnsaktør?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver
Arbeidsgiver:
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Benedicte Hoff

Avdelingsdirektør

Om stillingen 

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) har en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for styring og utvikling. Vi ser etter deg som har kunnskap og interesse for informasjonssikkerhet og beredskap, og samtidig bidra i planleggings- og internkontrollarbeid for hele virksomheten.  

Avdelingen har et overordnet ansvar for budsjett- og strategiarbeid, styring, kommunikasjon, beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll i virksomheten. Avdelingens ansvarsområder medfører utstrakt kontakt og samarbeid med de øvrige avdelingene i STAF, statsforvalterembetene og oppdragsgivere. 

Som kollega hos oss vil du bidra i alle avdelingens ansvarsområder. Du vil få et særlig ansvar innenfor beredskap- og informasjonssikkerhetsområdet. Du skal bidra til bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid internt i virksomheten og mot statsforvalterne og arbeide med videreutvikling av sikkerhetskultur.  

Vi er opptatt av å ha et godt og innovativt arbeidsmiljø. Vi verdsetter kreativitet og løsningsfokus, og vi synes det er gøy å skape resultater sammen. Hvis dette appellerer til deg, og du i tillegg har god systemforståelse, evne til samarbeid, gode kommunikasjonsevner og god forståelse for offentlig forvaltning, vil vi gjerne høre fra deg.  

Det vil være mulig med kontorsted enten i Oslo eller Drammen.

Arbeidsoppgaver: 

Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til: 

 • Virksomhetsstyring og internkontroll  
 • Planlegge og lede beredskapsøvelsesarbeidet i STAF 
 • Planlegge og gjennomføre opplærings- og bevisstgjøringstiltak innen informasjonssikkerhet  
 • Utarbeide og vedlikeholde styringsdokumentasjon som prosedyrer, retningslinjer, planverk mv.  
 • Arbeid med risiko og sårbarhetsvurderinger   
 • Autorisering og anmodning om sikkerhetsklarering 
 • Samhandling og dialog med fagmyndigheter og statsforvalterne om beredskap og informasjonssikkerhet 
 • Lede og delta i prosesser, møter og prosjekter innen avdelingens fagområder  
 • Andre oppgaver kan også være aktuelle 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis mastergrad. Relevant bachelorgrad kombinert med særlig relevant erfaring vil også vurderes.  
 • Relevant erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet og/eller beredskap   
 • God forståelse for offentlig forvaltning 
 • God IT-forståelse og gode digitale ferdigheter 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Søker til stillingen må kunne sikkerhetsklareres 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om internkontroll og internkontrollsystemer, for eksempel styringssystemer for informasjonssikkerhet  
 • Kunnskap om NSMs grunnprinsipper for informasjonssikkerhet og erfaring med utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon 
 • Kjennskap til kravene i Sikkerhetsloven 
 • Kjennskap til risikovurderingsmetoder 
 • Kjennskap til eller erfaring fra bruk av ulike beredskapsverktøy  

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • kompetanseheving og faglig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med en stor vilje til å skape noe sammen
 • fleksibel arbeidshverdag, med fleksitidsordning, sommer- og vintertid trening i arbeidstiden
 • hjemmekontorordning
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364. Lønnen ligger i lønnsspennet kr. 630 000- 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke som fører til enda bedre oppgaveløsning. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Generelle opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren blir varslet dersom reservasjonen ikke blir imøtekommet, jf. offentleglova § 25.

Om arbeidsgiveren

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) er en statlig virksomhet underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Hovedkontoret vårt ligger i Arendal, men våre 205 kollegerjobber på 17 kontorsteder fordelt over hele landet.

STAF utvikler og leverer digitale tjenester som blir brukt av alle statsforvalterne, av innbyggere og andre offentlige virksomheter. Vi leverer tjenester innen dokumentforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet, personvern og anskaffelser. Vi sørger for at alle tjenester og løsninger er brukervennlige, stabile, forutsigbare og kostnadseffektive.

Våre konsulenter

Benedicte Hoff
Avdelingsdirektør