Vil du lede Norads arbeid med menneskerettighetsbasering av bistanden og styrking av sivilt samfunn

Vil du lede Norads arbeid med menneskerettighetsbasering av bistanden og styrking av sivilt samfunn

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef menneskerettigheter og sivilsamfunn
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
08.04.2024

Kontakt konsulent

Lisa Sivertsen

Avdelingsdirektør

Seksjon for menneskerettigheter og sivilsamfunn har et overordnet ansvar for styrking av menneskerettigheter og menneskerettighetsbasering i bistanden, og for styrking av sivilt samfunn og sivilsamfunnets handlingsrom. Dette inkluderer blant annet arbeid med tematikk som beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, ytringsfrihet og frie medier, demokrati og demokratisering, tros- og livssynsfrihet og arbeid med grupper i en sårbar situasjon. 

Vi søker nå en utviklingsorientert og trygg leder, med god faglig innsikt i seksjonens ansvarsområder. Seksjonen inngår i avdeling for velferd og menneskerettigheter.

Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør og inngå i avdelingens ledergruppe.
 

Arbeidsoppgaver

 • lede Norads arbeid med menneskerettighetsbasering av bistanden og styrking av sivilt samfunn, herunder fag- og kunnskapsutvikling, inkludert utvikling og styring av porteføljer innen ansvarsområdene
 • lede og motivere dyktige medarbeidere
 • strategisk forvaltning og koordinering av seksjonens tilskudds- og driftsmidler
 • overordnet ansvar for seksjonens faglige rådgivning ovenfor utenriksdepartementet, utenriksstasjoner og andre avdelinger i Norad
 • sikre kunnskapsbasert nyskaping av Norads innsats innen ansvarsområdene menneskerettigheter og sivilt samfunn
 • sikre god dialog med strategiske partnere
 • sikre godt samarbeid og god koordinering med andre seksjoner i Norad
 • rapportering og intern og ekstern kommunikasjon
   

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå. For kandidater med særlig relevant erfaring kan kravet til utdanning fravikes
 • relevant ledererfaring, med personal- og budsjettansvar
 • relevant erfaring med dokumenterbar resultatoppnåelse
 • kunnskap om, og forståelse for, offentlig forvaltning. Erfaring fra tilskuddsforvaltning er ønskelig
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
   

Personlige egenskaper

 • er resultatorientert og selvstendig, med stor gjennomføringsevne
 • er utviklingsorientert, endringsvillig og har god evne til strategisk tenkning
 • evner å engasjere, motivere og fremme godt arbeidsmiljø
 • er trygg og tydelig i lederrollen og har god rolleforståelse
 • er nysgjerrig på bruk av teknologi i offentlig forvaltning og har evne til å tilegne deg nye digitale arbeidsformer 
 • har gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge tillit og relasjoner
 • har evne til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt til å representere Norad på en god måte i ulike fora
   

Vi tilbyr

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt

Stillingen er fast og lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef, lønnsspenn 796 600 – 1 025 200. Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Vil du være med?

Våre konsulenter

Peder Lund

Partner

Lisa Sivertsen
Avdelingsdirektør
Søk på stillingen