Vil du lede økonomiavdelingen i et av Norges største miljøprosjekter?

Vil du lede økonomiavdelingen i et av Norges største miljøprosjekter?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder økonomi
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
22.05.2024

Kontakt konsulent

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Sektor virksomhetsstyring har det overordnede ansvaret for økonomistyring, drift, IKT, HR, arkiv, offentlige anskaffelser og prosjektoppfølging. Vi samarbeider tett på tvers av organisasjonen for å sikre og oppnå felles målsettinger og suksess for dekommisjoneringen. Vi ser nå etter en engasjert og helhetsorientert avdelingsleder med bred erfaring fra statlig økonomistyring, som vil lede og videreutvikle vår avdeling for økonomi og innkjøp.

Du vil jobbe med et sterkt fagmiljø i det vi kan beskrive som en "statlig start-up", med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. NND er en arbeidsplass med "noe nytt daglig". I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut vil du trives her!

Som vår nye tillitsskapende og fremoverlente avdelingsleder økonomi vil du spille en sentral rolle i å møte samfunnets, myndighetenes og medarbeidernes krav og forventninger samtidig som du sikrer god økonomistyring, rapportering og innkjøpsprosesser i en organisasjon i stadig og stor utvikling. Rollen innebærer også å være en strategisk samarbeidspartner for sektordirektør virksomhetsstyring og bidra til utviklingen av virksomheten fremover. Stillingen har personalansvar for økonomi- og innkjøpsavdelingen, og rapporterer til sektordirektør virksomhetsstyring.

Ser dette spennende ut? Les mer om hva stillingen innebærer nedover!

Ansvarsområder:

Som avdelingsleder økonomi vil du lede og videreutvikle vår avdeling for økonomi og innkjøp. Du vil også lede og organisere budsjett- og regnskapsoppfølging, investeringskontroll, anskaffelsesplanlegging samt periode- og årsregnskap til statsregnskapet.

Videre vil du være prosesseier for virksomhetsstyring og utvikle systemer som sikrer god økonomistyring og kontroll, samtidig som du sikrer relevant styringsinformasjon for ledelsen og eier virksomhetsplanen for NND.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil blant annet innebære:

 • Lede og organisere budsjett- og planarbeidet i etaten, herunder å utarbeide innspill til langtidsbudsjett og store satsinger, utarbeide årsbudsjett og virksomhetsplan i tråd med overordnet strategi
 • Utvikle kalkyle- og usikkerhetsmodeller for prosjektporteføljen
 • Utvikling av mål- og resultatstyringssystem (MRS)
 • Utvikling og etablering av rutiner på økonomi- og innkjøpsområdet
 • Risikoanalyse og risikovurderinger innenfor fagområdet
 • Personalansvar

Rollen vil få et særlig ansvar for å sikre at avdelingen, sektoren og etaten videreutvikler og implementerer en fremtidsrettet og analysebasert økonomistyring samt virksomhets- og ressursforvaltning. Utarbeiding av sektorens interne strategi og virksomhetsstyringsplaner, utvikling og sikring av relevant og tilstrekkelig styringsinformasjon gjennom utvikling av resultat- og målstyring, økonomiske KPI-er og andre indikatorer for styring og rapportering blir særdeles viktig. Planlegging og implementering av en virksomhetsoverdragelse blir på sikt en spennende utfordring, da NND sin økonomi vil vokse i tråd med overføringen av IFEs nukleære virksomhet. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av vil det også bli en innføring av og overgang til SRS.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • økonomisk utdanning på masternivå innen økonomi og administrasjon, lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning på masternivå
 • relevant erfaring som leder innenfor økonomi og innkjøp
 • kompetanse på og erfaring innen offentlige anskaffelser
 • erfaring fra statlig økonomistyring og regelverk
 • erfaring med personalansvar

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • DFØ som leverandør av tjenester innenfor regnskap og lønn

Personlige egenskaper

 • Analytisk, med evne til å tenke strategisk, utviklingsorientert med stor gjennomføringskraft
 • Kan utnytte handlingsrom og se muligheter fremfor begrensninger
 • Ansvarlig, fleksibel, målfokusert og gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne- kan formidle kompleks informasjon på en tydelig måte, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • moderne kontorlokaler sentralt i Halden (kort vei fra jernbanestasjonen)
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte for trening
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsinnskudd, mulighet for gunstig boliglån og forsikringer

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr 845 900,- til kr 942 700,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden.

Andre opplysninger:


Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen