Vil du styrke miljøet og øke kapasiteten i seksjonene som vedlikeholder Norges operative kraft- og markedsmodell?

Vil du styrke miljøet og øke kapasiteten i seksjonene som vedlikeholder Norges operative kraft- og markedsmodell?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Ingeniør/Senioringeniør
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Avdelingen Kraftsystemdata forvalter et operativt digitalt fundament for at Statnetts  driftssentraler kan planlegge og gjennomføre kraftsystemdrift og sikre Norges forsyningssikkerhet 24/7. Dette ansvaret er en kritisk brikke for å muliggjøre det grønne taktskiftet, gjennom digitalisering og automatisert systemdrift. Avdelingen er informasjonseier for kraftsystemmodeller, kraftsystemdata og observasjoner.

Som ingeniør/senioringeniør hos oss vil du jobbe i ulike tverrfaglig team med høyt engasjerte og støttende medarbeidere. Teamene jobber med kritisk drift og spennende videreutvikling innen domener som overvåkning og styring av kraftsystemet, tilstandsestimering og nettanalyse. Det stilles meget høye tekniske krav og tilgjengelighet til systemene vi er med å forvalte. For å møte kravene til stadig mer omfattende og effektiv drift av kraftnettet gjennomføres en kontinuerlig endring og videreutvikling av systemene som du får lov å være en sentral del av.

Det vil være mulig å jobbe fra kontoret i Alta eller Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Modellere kraftsystemet for operativ drift, nettanalyse og grensesnitt mot andre funksjoner og systemer
 • Etablere innsamling av sanntidsdata fra Statnett og andre aktører
 • Delta som viktig fagressurs i ulike lokale og internasjonale prosjekter og være et bindeledd mellom kraftsystemforståelse, modell og applikasjon
 • Bidra til forbedring og videreutvikling av systemer, applikasjoner og modeller med tilhørende verktøy og rutiner.

Noe reisevirksomhet må forventes.


Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør innen elkraft, energi og miljø, teknisk kybernetikk eller annen relevant bakgrunn.
 • Kjennskap til energiforsyningen vil være en fordel.
 • God generell datakunnskap, gjerne med erfaring fra driftskritiske systemer.
 • 2-5 års relevant erfaring, men nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper.

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser. Det er et krav til stillingen at du etter en opplæringsperiode, mot særskilt godtgjørelse, er villig til å delta i en 24/7 ringevakt ved behov.


Personlige egenskaper

Vi søker kandidater som vil styrke vår organisasjon. Du må kunne jobbe både selvstendig og effektivt i teammiljøer. Evnen til å ta initiativ, løse komplekse problemer, og opprettholde høy nøyaktighet er avgjørende for denne rollen. Tålmodighet og et sterkt fokus på resultater er nødvendig. Videre ser vi etter en genuin interesse for fagområdet som vil bidra til en konstruktiv arbeidskultur.


Vi tilbyr

Du vil være omgitt av kolleger med mye kompetanse som de gjerne vil dele med deg. Hos Statnett vil du få en konkurransedyktig lønn. Det er muligheter for hjemmekontor opptil 2 dager i uken og i Statnett har vi fleksitid. Det er gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt en bedriftshelsetjeneste. Det vil være flere anledninger til å være sosial med dine kollegaer, enten det måtte være bedriftsidrettslag, kor eller revy. Statnett har treningsstudio i sine lokaler og flere firmahytter det er mulig å låne.


Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   


Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 


Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen