Vil du utvikle SHA og ytre miljø i noen av Oslos viktigste samferdselsprosjekter?

Vil du utvikle SHA og ytre miljø i noen av Oslos viktigste samferdselsprosjekter?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig SHA og ytre miljø
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
27.02.2024

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse
Er du vår nye fagansvarlige for SHA og ytre miljø? Sporveien ønsker å være en viktig bidragsyter i en grønn byutvikling, og vi vil gjøre kollektivtrafikk til innbyggernes naturlige førstevalg. Våre prosjekter setter høye krav til SHA og ytre miljø, og nå søker vi deg som ønsker å være med å lede disse områdene.

I denne rollen får du en svært spennende mulighet der du vil sikre kontinuerlig forbedring av SHA og ytre miljø i utbyggingsprosjekter. Som fagansvarlig får du en sentral posisjon for å styrke Sporveien sitt omdømme relatert til sikkerhet, helse og miljø gjennom proaktivt og forebyggende arbeid for å redusere risiko for uønskede hendelser.

Det vi mener er unikt med denne rollen er kombinasjonen du vil få i form av både å være fagansvarlig, samtidig som du får utføre rollen som rådgiver. På den ene siden vil du lede og drive kontinuerlige forbedringsprosesser, samtidig som du får anledning til å være tett involvert i våre mange spennende prosjekter.

Rollen inngår i enheten for infrastruktur og prosjekter. Vi er totalt 360 medarbeidere som daglig vedlikeholder, bygger og forvalter konsernets eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. I løpet av 2022 både ferdigstilte og bidro vi i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for KHMS og relevante prosjektledere.


Høres dette spennende ut? Les mer om hva vi kan tilby!
 • En meningsfull og sentral rolle i samfunnsviktige prosjekter
 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Sterkt faglig fellesskap som gir rom for personlig og profesjonell utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Fokus på god balanse mellom jobb og fritid
 • Hjemmekontorordning
 • I Sporveien har fast ansatte og deres nærmeste familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus (fordelsbeskattes iht. Regelverk for dette)

Les mer om våre prosjekter her: https://sporveien.com/inter/prosjekter


Ansvar og hovedoppgaver
 • En unik kombinasjon av fagansvar og rådgivende rolle innenfor SHA og ytre miljø
 • Identifisere nye og endrede relevante krav til SHA og ytre miljø for bygg- og anleggsprosjekter, samt bidra til etterlevelse av lover, forskrifter og standarder relatert til SHA og ytre miljø
 • Utvikle og forankre relevante strategier og ambisjoner innenfor fagområdene
 • Bidra til faglig støtte og kompetansebygging, ved blant annet å arrangere og lede fagmøter for å sikre intern kompetanseutvikling
 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, verktøy og styringsdokumenter innenfor fagområdene, og i grensesnitt med andre fagområder
 • Pådriver for læring mellom prosjekter og kontinuerlig forbedring av Sporveiens evne til god prosjektgjennomføring
 • Ivareta rollen som koordinator prosjektering, koordinator utførelse (KP/KU) og ytre miljø ansvarlig i utbyggingsprosjekter

Som vår nye fagansvarlige inngår du i en svært kompetent og engasjert gruppe. Vi er opptatt av å arbeide som et team og at alle skal bidra. I denne rollen sitter du derfor ikke alene, men har delegerende myndighet, der det er ønskelig at du involverer flere i ditt arbeid.


Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, eksempelvis innenfor SHA eller ingeniørfaglig utdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra rollen som både KP og KU i prosjekter, innen både bygg og anlegg/infrastruktur
 • Minimum 3 års erfaring fra ansvar med ytre miljø i bygg- og anleggsprosjekter
 • Kjennskap til relevante lover, krav og forskrifter
 • Kjennskap til krav i ISO 14001
 • Kjennskap til bærekraftig prosjektgjennomføring / levetidsvurdering (LCA)
 • Norsk er arbeidsspråk og må beherskes flytende både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med:
 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra spor/jernbanerelaterte prosjekter
 • Fullført og bestått koordinatorskolen

Sitter du på ekspertise innen kun et av de to fagområdene, men med kjennskap til begge? Vi tar gjerne imot din søknad for å diskutere hvordan din erfaring og kompetanse kan komme til nytte i denne stillingen hos Sporveien.


Personlige egenskaper

Vi mener at suksesskriterier i denne rollen er at du er selvstendig og trygg, med høy integritet. I tillegg bør du være strukturert og løsningsorientert i ditt arbeid. Det er viktig med høyt engasjement for SHA og ytre miljø, med et sterkt ønske om å ta ansvar for vår videre utvikling. Videre bør du være i stand til å kommunisere på en klar og tydelig måte, i tillegg til å være en person andre ønsker å samarbeide med.

Våre verdier er; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende. Som vår nye fagansvarlig bør du kunne kjenne deg igjen i disse verdiene.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til KHMS – avdelingsleder Nasrin Rezvani på tlf. 488 65 725 eller på e-post nasrin.rezvani@sporveien.com, eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Sondre U. Kjelsrud på tlf. 986 52 622 eller på epost sondre.kjelsrud@capus.no og Lars Følstad på tlf. 901 64 707 eller på epost lars.folstad@capus.no

Vi ser frem til å motta din søknad!
 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.
Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen