Vil du være med å spille ledelsen i politiet god? Fast stilling som lederstøtte til toppledelsen i politiet

Vil du være med å spille ledelsen i politiet god? Fast stilling som lederstøtte til toppledelsen i politiet
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Lederstøtte
Arbeidsgiver:
Politidirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Linda Evebø

Fung. seksjonssjef

Ane Mannsåker Roald

Avdelingsdirektør

Politidirektoratet søker en serviceinnstilt og løsningsorientert medarbeider som trives med administrative og faglige støtteoppgaver for toppledelsen.

Politidirektoratets rolle er å styre, lede og utvikle norsk politi samt å være faglig rådgiver for blant andre Justis- og beredskapsdepartementet. Vi søker en medarbeider som kan bidra med profesjonell lederstøtte. Du vil få varierte oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.

Vi har ledig en fast stilling i ledelsessekretariatet i Strategisk ledelsesstab. Ledelsessekretariatet er ansvarlig for å tilrettelegge og koordinere prosesser, aktiviteter og arrangementer for politidirektøren, direktoratets ledergruppe og den nasjonale ledergruppen og består for tiden av fem medarbeidere. Du vil jobbe tett på politiets øverste ledelse med et bredt spekter av oppgaver. Staben har en bred kontaktflate med dialog med direktoratets avdelinger, politidistriktene, særorganene, Justis- og beredskapsdepartementet og øvrige myndigheter og samarbeidspartnere.

Vi ser etter deg som har erfaring fra lignende type oppgaver. Det forventes stor grad av selvstendighet og initiativ, og du bør trives i en hektisk arbeidshverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø, og det er viktig for oss at du liker å arbeide i team.

Arbeidsoppgaver

 • Yte profesjonell og koordinert lederstøtte til politidirektøren og politiets toppledergruppe
 • Bidra med administrativ støtte og koordinering
 • Koordinere saker og prosesser knyttet til politidirektørens ledermøter og bidra i oppfølging av møteplaner, forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter
 • Tilrettelegging av politidirektørens program, inkludert møteforberedelser og talepunkter
 • Oppfølging av henvendelser og saker til politiets øverste ledelse
 • Utføre administrative oppgaver i vårt digitale saks- og arkivsystem
 • ​​​​​​​Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Oppgavene er varierte, og vi søker deg som kan prioritere, planlegge og bidra til gode prosesser og ha oversikt over aktivitetene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor eller tilsvarende
 • Erfaring med lederstøtte for toppledelsen eller lignende type oppgaver og ansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Det vil i tillegg være en fordel om du har:

 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du arbeider selvstendig og strukturert
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og er serviceinnstilt
 • ​​​​​​​​​​​​​​Din arbeidskapasitet er høy, og du er i stand til å håndtere mange oppgaver i en hektisk hverdag
 • Du har en høy personlig integritet og etisk bevissthet​​​​​​​
 • ​​​​​​​Du trives med både praktiske oppgaver og oppgaver av mer strategisk art

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass, tett på utviklingen av norsk politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver/rådgiver (stillingskode 1364/1434) fra kr 560 000 - 730 000 brutto per år. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
 

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Juss- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Våre konsulenter

Linda Evebø
Fung. seksjonssjef
Ane Mannsåker Roald
Avdelingsdirektør