Utfordres du av å jobbe med komplekse prosjekter? Politiets Fellestjenester Eiendom søker Prosjektsjef

Utfordres du av å jobbe med komplekse prosjekter? Politiets Fellestjenester Eiendom søker Prosjektsjef
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektsjef
Arbeidsgiver:
Politiets Fellestjenester
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristian Lennertzen

Partner
Politiets Fellestjenester Eiendom søker deg som har relevant prosjekterfaring innenfor Eiendom, Olje og Energi-, Industri- eller Byggenæringen

Politiets bygningsmasse består av drøyt 780 000 kvm. PFTs oppgave er å drifte, tilpasse og tilrettelegge eiendomsmassen slik at den til enhver tid møter politiets funksjonelle behov. Som prosjektsjef har du en betydelig påvirkning på et viktig samfunnsoppdrag. Du vil samarbeide tett med ledelsen i politidistriktene for å sikre effektiv eiendomsmasse. I tillegg vil du jobbe sammen med andre beredskapsaktører, slik at samfunnsoppdraget kan løses på best mulig måte.

Arbeidsoppgaver:
PFT Eiendom har ansvar for over 500 leieforhold over hele landet. På de steder der nye lokaler skal anskaffes eller skal foregå ombygging eller tilpasning, vil prosjektstyringen i PFT Eiendom representere og sammen med politidistriktene sikre best mulig løsning. Som prosjektsjef i PFT Eiendom vil du dermed ha en sentral rolle for å sikre riktig kvalitet og gjennomføring av oppgaver i prosjektporteføljen.

Sentrale oppgaver vil være faglig ledelse og koordinering av prosjektporteføljen, bidra i strategisk planlegging av porteføljestyringen, og følge opp våre leveranser til politidistrikt og særorgan, inkludert månedlig prosjektgjennomgang med prosjektledere og økonomioppfølging.

I denne stillingen vil du jobbe tett med ledelsen knyttet til strategisk utvikling av avdeling Eiendom og andre oppgaver knyttet til beslutningsstøtte for politiledelsen. Som prosjektsjef vil du være en sentral ressurs knyttet til bruk, implementering og videreutvikling av styringssystemet, og systematisk arbeid knyttet til kontinuerlig forbedring. Stillingen vil innebære ledelse av egne prosjekter innenfor politiets portefølje.

Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på bachelornivå eller masterutdanning innen relevante fagområder som innen prosjektledelse, eiendom eller økonomiske og administrative fag
 • Relevant og lengre erfaring fra organisering, ledelse og gjennomføring av prosjekter i prosjektintensiv virksomhet
 • Vellykket erfaring med ledelse av komplekse prosjekter
 • Erfaring fra porteføljeplanlegging 
 • Erfaring med utvikling av organisasjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, eiendom, olje og gass eller tilsvarende
 • Erfaring fra virksomhetsplanlegging

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne klareres som HEMMELIG, jfr. sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper:
 • Et strategisk blikk og god gjennomføringsevne
 • En helhetlig tilnærming til oppgavene og evne til å se løsninger der de ikke alltid er åpenbare
 • Evne til å skape gode relasjoner og godt samarbeid både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen
 • God prosessforståelse og evne til planlegging
 • Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr:
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 900.000 - 1.000.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)
 • Muligheter for å forme fremtidens politi

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Arbeidsplass: Oslo

For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med Partner i Capus; Kristian Lennertzen på tlf. 91 61 60 73, kl@capus.no 
 

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er politiets profesjonelle leverandør av eiendom, bygg og anlegg samt etterspurt materiell som Politiet har behov for og administrative tjenester. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid.

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Les mer på, www.politiet.no

Våre konsulenter

Kristian Lennertzen

Partner