Fem grunner til å velge rekrutteringsbyrå – og to grunner til å rekruttere selv

Selv om økonomien kjølner litt, er det fortsatt kandidatenes arbeidsmarked. Skal dere rekruttere til en ledig stilling kan det være lurt å velge en profesjonell rekrutteringspartner. Vi forklarer deg hvorfor.

  • Dato publisert: 02.11.2022

 

#1 Dere får tilgang til de beste kandidatene

Rekrutteringsbyråer har tilgang til de aller beste kandidatene – både de som aktivt søker jobb, men også talentene som i dag er ansatt i andre virksomheter.

  • Aktive jobbsøkere registrerer seg ofte i rekrutteringsbyråenes databaser. Capus har for eksempel en svært stor database over kandidater som har vært involvert i tidligere rekrutteringsprosesser.
  • Aktivt søk etter kandidater er tidkrevende og krever dyre lisenser. Som rekrutterer er kandidattilfang en stor del av arbeidshverdagen, med kontinuerlig kartlegging av aktuelle kandidater innen svært mange stillingskategorier. Det betyr at vi til enhver tid har en «talentbase» med kandidater av høy kvalitet.

#2 Dere sparer tid og penger

Tid er penger. Rekrutteringsprosesser kan ta både lang tid og spise opp store interne ressurser.

Lar dere et rekrutteringsbyrå håndtere rekrutteringsprosessen får dere hjelp til tid- og ressurskrevende arbeid, som:

  • Håndtering av søknader og CV-er på en profesjonell og trygg måte, i tråd med gjeldende GDPR-regler
  • Håndtering av all administrasjon av intervjuer og nødvendig informasjon til kandidatene. Dere trenger bare å forberede dere og delta.
  • Gjennomføring og tilrettelegging av tester og testtilbakelesing, case og casegjennomgang, samt bakgrunns-, vitnemåls- og referansesjekk
  • Håndtering av all kommunikasjon med kandidatene, både de som går videre i prosessen, og de som må få avslag.

#3 Dere får rekrutteringsspesialister med spisskompetanse

Det er vanskelig å være verdensmester i mer enn én idrettsgren av gangen. Hos rekrutteringsbyråene får du partnere som har inngående kjennskap til fagområder, bransjer, fagterminologi og stillingsbenevnelser.

Hver og en rekrutterer arbeider systematisk med å bygge nettverk i fagområder og bransjer, og har solid oversikt over de beste talentene.

#4 Dere rekrutterer riktig person

Feil person på feil sted er en svært dyr kombinasjon. Det vet alle virksomheter som har vært gjennom feilrekrutteringer. Slike rekrutteringer skyldes i mange tilfeller at man ikke helt blir kjent med person, erfaring og kompetanse i intervjurundene.

Dette er rekrutteringsbyrået profesjonelle på:

  • Vi gjennomfører intervjuer med vitenskapelige baserte metoder i bunn
  • Vi tester kandidatene, for å avdekke både personlighet, evner og motivasjon. Vi benytter bare tester som har høy grad av validitet

Rekrutteringsbyråene avdekker hvem kandidatene virkelig er, med både styrker og svakheter. Så kan dere velge den som virkelig er riktig for jobben.

#5 Dere når de som ikke aktivt søker jobb

Legger du ut en stillingsannonse fisker du i en liten dam der de aktive jobbsøkerne svømmer rundt. Det finnes imidlertid et helt hav av dyktige, kompetente og motiverte kandidater. Du må bare finne dem.

Det er nettopp det vi i rekrutteringsbyråene jobber med. Vi kartlegger kandidatene fortløpende og holder oss i forkant. Vi har store nettverk av dyktige mennesker som vet hvor de flinkeste folkene befinner seg.

Og vi benytter lang erfaring og egne verktøy for å grave i kandidat-banken. Vi har allerede hatt karrieresamtaler med sikkerhetseksperten som er akkurat perfekt for stillingen du skal rekruttere til. Hun har allerede en helt ålreit jobb, men vi vet at hun gjerne tar neste skritt på karrierestigen om riktig mulighet byr seg.

Men kanskje du likevel skal rekruttere selv?

Ja, vi banner i kirka, og sparker oss selv på leggen. Men det er faktisk ikke alltid du trenger et rekrutteringsbyrå. Her er noen situasjoner der deres interne ressurser trolig fint kan håndtere rekrutteringen:

#1 Dere rekrutterer til en stilling det er flust av kandidater til

I noen typer stillinger holder det å legge ut en stillingsannonse, så renner det inn søkere som møter dine krav og forventninger. Her handler det mest om å sile ut de aller, aller dyktigste.

Det klarer dere kanskje selv. Ønsker dere likevel bistand, har vi lang erfaring i å støtte kunder i for eksempel testing, vurdering og seleksjon av kandidatene.

#2 Dere har stor erfaring med rekruttering til tilsvarende stillinger

Virksomheten er av en slik størrelse og type at dere støtt og stadig rekrutterer til samme type stillinger. Busselskap er selv de aller beste til å rekruttere sjåfører. Dere rekrutterer mange sjåfører hvert eneste år. Trolig har dere en egen HR-avdeling som vet akkurat hva de skal se etter når de skal rekruttere sjåfør nummer en og nummer 11 samme år.

Men kanskje dere likevel tenker at nå skal vi virkelig sørge for at vi bare rekrutterer de aller, aller mest serviceinnstilte sjåførene? Ja, da vil dere kanskje ha bistand til å finne fram riktige tester som avslører hvordan sjåføren egentlig vil håndtere den stressede kunden som trenger hjelp med billett-appen. Det er her vi kommer inn.

Rekruttering er et fag. Det faget kan vi til fingerspissene. Og vi bistår deg gjerne! Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå i din neste rekruttering.