Slik jobber vi med åpenhetsloven i Capus

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Loven omfatter i underkant av 9000 norske bedrifter, og Capus er en av disse. Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov og mer.

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Capus praktiserer allerede i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Disse vurderingene vil bli ytterligere strammet inn slik at ansattes rettigheter blir styrket. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialer som ikke er bærekraftige, eller opptrer i strid med økonomisk lovgivning.

Vårt arbeid med å innføre åpenhetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeid.

I Capus jobber vi systematisk for å ta hensyn til menneskerettigheter i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleransefor barnearbeid i egen virksomhet og hos leverandørene. Vi har varslingsrutiner på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og samarbeidspartnere.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Vi har den siste tiden økt vårt fokus på dette arbeidet. Våren 2023 har vi utarbeidet vår første redegjørelse.

Redegjørelsen vil bli oppdatert ved vesentlige endringer eller minst en gang i året.

Les vår redegjørelse åpenhetsloven her

Etiske retningslinjer for leverandører

Capus  ser sitt ansvar i å ivareta og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen vår egen virksomhet og gjennom våre forretningspartner og leverandører. Vi ber forretningspartnere og leverandører følge denne adferdskodeksen i sin virksomhet og ovenfor sine respektive forretningspartnere, leverandører og underleverandører, heretter felles omtalt som virksomhet.

Les våre retningslinjer for leverandører her