Compliance and Risk

Etterspørselen etter kompetanse innen compliance og risk har økt kraftig det siste tiåret. Det er ikke et nytt fagområde, men et område med stadig flere komplekse problemstillinger og økende bevissthet.

Read more

Our consultants

Johannes Westersø

Partner

Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Partner

Kristian Lennertzen

Partner

Our positions

Be contacted by Capus

A consultant will contact you within 48 hours.