Lawyers and legal professionals

Juridisk kompetanse er svært sammensatt og det er høy etterspørsel etter spesialister. Vi ser at næringslivet er preget av et behov for å løse juridiske konflikter og tvister. Dette gjelder innenfor flere bransjer og virksomheter.

Read more

Our consultants

Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Partner

Our positions

Be contacted by Capus

A consultant will contact you within 48 hours.