Economy, Controlling and Finance

Capus sikrer dyktige kandidater til faste og midlertidige oppdrag innen økonomi, regnskap og finans. Vi har bred erfaring med områder som controllere, analyse, revisjon, regnskap, Corporate Finance, Private Equity, fondsutvikling og aksje- og obligasjonsmarkedet.

Read more

Our consultants

Johannes Westersø

Partner

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Our positions

Be contacted by Capus

A consultant will contact you within 48 hours.