Offentlig sektor

1 - 30 av 186 stillinger

Våre stillinger

Til Folkehelseinstituttet søker vi nå etter en interimleder som kan ivareta mange av de administrative linjelederoppgavene i avdeling for smittevern og beredskap, med umiddelbar oppstart
Interimleder avdeling for smittevern og beredskap
Søknadsfrist: Snarest
Folkehelseinstituttet (FHI) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Snarest
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Prosjektcontroller
Søknadsfrist: 14.04.2021
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: 14.04.2021
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Fremdriftsplanlegger
Søknadsfrist: 14.04.2021
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Molde
Trondheim eller Molde
Søknadsfrist: 14.04.2021
Vi søker en kommunikasjonsdirektør som brenner for en effektiv og veldrevet forvaltning
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: 12.04.2021
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: 12.04.2021
Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?
Ansvarlig for ledelsesutvikling
Søknadsfrist: 07.04.2021
Skatteetaten Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: 07.04.2021
Er du Tolletatens nye personvernombud?
Personvernombud
Søknadsfrist: 11.4.2021
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: 11.4.2021
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Security Engineer
Søknadsfrist: Snarest
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Snarest
Ønsker du å lede CERT i et av Norges største og mest spennende IKTmiljøer?
Avdelingsleder CERT
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSPARTNER HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Spesialrådgiver somatikk og rehabilitering
Spesialrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Helse Sør-Øst RHF Sted: Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Spesialrådgiver psykisk helsevern
Spesialrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Helse Sør-Øst RHF Sted: Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
HR-sjef med særskilt ansvar for administrativ oppfølging av avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF
HR-sjef
Søknadsfrist: Utløpt
Helse Sør-Øst RHF Sted: Hamar
Hamar
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Ønsker du å være vår nye lederstøtte for fakultetsledelsen?
Lederstøtte
Søknadsfrist: Utløpt
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vi søker innkjøpsansvarlig til en fremtidsrettet og proaktiv organisasjon
Seniorrådgiver (innkjøpsansvarlig)
Søknadsfrist: Utløpt
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bidra i styringsstøtten til avdelingsdirektør for en nyetablert avdeling i stor utvikling?
Rådgiver / seniorrådgiver fellestjenester
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder utdanning
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder administrasjon
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til nyopprettet enhet for logistikk og personell ved Sivilforsvarets kompetansesenter
Enhetsleder logistikk og personell
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seksjonssjef sikkerhetsstyring og drift
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seksjonssjef juridisk seksjon
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Security Analyst
Søknadsfrist: Utløpt
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Sykehusplanleggere funksjonsplanlegging
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektstyringsledere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektledere/Delprosjektledere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektleder kvalitetsledelse og risikostyring
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjekteringsledere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Rådgiver informasjonsforvaltning og dokumentstyring
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du vår nye HR-rådgiver?
HR-rådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Norsk helsenett SF (NHN) Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Avdelingsdirektør til etterretningsdivisjonen
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Forsvarsbygg søker kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du en erfaren leder og ønsker å jobbe med utvikling i en av landets mest innovative virksomheter?
Divisjonsdirektør Utvikling
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer

Våre konsulenter