Advokater og jurister

1 - 30 av 31 stillinger

Våre stillinger

Juridisk kyndig rettsmedlem
Juridisk kyndig rettsmedlem
Søknadsfrist: Utløpt
Trygderetten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du lede ny juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet?
Juridisk direktør
Søknadsfrist: Utløpt
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Helsfyr, Oslo
Helsfyr, Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Avdelingsleder/jurist Trygderetten
Avdelingsleder/jurist Trygderetten
Søknadsfrist: Utløpt
Trygderetten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bli en del av NOKUT sitt sterke forvaltningsrettslige miljø?
Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)
Søknadsfrist: Utløpt
NOKUT Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Work as a lawyer in a company that is committed to sustainability and the environment?
Legal Counsel
Søknadsfrist: Utløpt
TOMRA SYSTEMS ASA Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seksjonssjef juridisk seksjon
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du en erfaren leder og ønsker å bidra til å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetatens forvaltningsområder?
Direktør juridisk avdeling
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vi søker erfaren jurist med interesse for EU- og konkurranserett
Juridisk seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Statens Jernbanetilsyn Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Innkjøper med juridisk bakgrunn
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du ECIT sin nye jurist i vårt corporate legal team?
Jurist
Søknadsfrist: Løst
Ecit AS Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi søker engasjerte jurister med interesse for politiets samfunnsoppdrag
Rådgivere til Juridisk stab i Politidirektoratet
Søknadsfrist: Løst
Politidirektoratet Sted:

Søknadsfrist: Løst
Løst
Advokat- Tax Manager/Senior Tax Manager
Advokat- Tax Manager/Senior Tax Manager
Søknadsfrist: Løst
Santander Consumer Bank AS Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Head of tax- Nordics
Head of tax
Søknadsfrist: Løst
Santander Consumer Bank AS Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi søker en jurist som vil være med på å utvikle et nytt tilsynsområde i Statens helsetilsyn med vekt på digitalisering/e-helse
Juridisk seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Statens Helsetilsyn Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Ønsker du å være juridisk direktør for en av de største private pensjonsordningene i norsk arbeidsliv?
Juridisk direktør
Søknadsfrist: Løst
Fellesordningen for avtalefestet pensjon Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye jurist?
Jurist
Søknadsfrist: Løst
Arkitektbedriftene i Norge Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede Skatteetatens arbeid med internkontroll?
Seksjonssjef internkontroll
Søknadsfrist: Løst
Skatteetaten Sted: Skien
Skien
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du en samfunnsengasjert leder med interesse for samhandling?
Underdirektør stab i juridisk divisjon
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å bygge opp juridisk divisjon i Tolletaten?
Avdelingsdirektør utviklingsavdelingen i juridisk divisjon
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Caverion Norge søker advokat/advokatfullmektig
Advokat/advokatfullmektig
Søknadsfrist: Løst
Caverion Norge AS Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Jurist Nødnett
Jurist Nødnett
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Spennende mulighet for jurist med interesse for teknologi og kontraktsrett.
Konsernjurist
Søknadsfrist: Løst
Computas AS Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
General Counsel – TOMRA Collection Solutions
General Counsel
Søknadsfrist: Løst
TOMRA SYSTEMS ASA Sted:

Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår nye juridisk- og anskaffelsesfaglige direktør?
Juridisk- og anskaffelsesfaglig direktør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Jurist HR
Jurist HR
Søknadsfrist: Løst
Oslo Kommune Sykehjemsetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser – Jurister
Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
SKATTEETATEN Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Skatteetaten søker rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser
Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
SKATTEETATEN Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi søker en fremtidsrettet og faglig sterk direktør til å lede Helfo kontroll i Fredrikstad
Direktør Helfo kontroll
Søknadsfrist: Løst
Helfo Sted: Fredrikstad
Fredrikstad
Søknadsfrist: Løst
Løst
Juridisk rådgiver – personvern og compliance
Juridisk rådgiver/Personvernombud
Søknadsfrist: Løst
Privat AFP og Sluttvederlag Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Juridiske rådgivere – anskaffelser
Juridiske rådgivere - anskaffelser
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst

Advokater og jurister

Juridisk kompetanse er svært sammensatt og det er høy etterspørsel etter spesialister. Vi ser at næringslivet er preget av et behov for å løse juridiske konflikter og tvister. Dette gjelder innenfor flere bransjer og virksomheter.

Les mer